Normen-Antenne

CE-markering voor producten voor de wegenbouw
Producten waarvoor CE-markering verplicht is of verplicht zal worden

Titel Norm DoW AoC
Cement - Deel 1 : Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoortenNBN EN 197-101/04/20021+  
Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermurenNBN EN 1325101/10/20022+  
Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersgebieden (exclusief spoorwegen en asfaltlagen)NBN EN 1324901/10/20022+ 4  
Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel. Deel 2, hulpstoffen voor beton : definities, eisen, conformiteit, markering en etiketteringNBN EN 934-201/05/20032+  
Bouwkalk. Deel 1, definities, specificaties en conformiteitscriteriaNBN EN 459-101/08/20032  
Buitenplaveien in natuursteen - Eisen en proevenNBN EN 134101/10/20034  
Straatkeien in natuursteen - Eisen en proevenNBN EN 134201/10/20034  
Boordstenen in natuursteen - Eisen en proevenNBN EN 134301/10/20034  
Vezelcementbuizen voor rioleringen onder vrij verval - Deel 2: Mangaten en inspectieputtenNBN EN 588-201/10/20034  
Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en afvoertoepassingen - Deel 1 : Gevulcaniseerde rubberNBN EN 681-1:1996/A201/01/20044  
Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 2 : Thermoplastische elastomerenNBN EN 681-2:2000/A101/01/20044  
Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van verbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 3 : Gevulcaniseerde schuimrubberNBN EN 681-3:2000/A101/01/20044  
Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 4 : Afdichtingselementen uit gegoten polyurethaanNBN EN 681-4:2000/A101/01/20044  
Straatbaksteen - Eisen en proevenNBN EN 134401/01/20044  
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebiedenNBN EN 1304301/06/20042+ 4  
Toeslagmaterialen voor betonNBN EN 1262001/06/20042+ 4  
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouwNBN EN 1324201/06/20042+ 4  
Klimijzers voor toegangsputten - Eisen, markering, beproeving en conformiteitsbeoordelingNBN EN 1310101/08/20044  
Afwateringsgoten voor verkeersgebieden : classificatie, ontwerp- en beproevingseisen, merken en conformiteitsbeoordelingNBN EN 143301/09/20043  
Lichtmasten - Deel 7: Eisen voor composiet lichtmasten van met vezel versterkte polymerenNBN EN 40-701/10/20041  
Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend betonNBN EN 191723/11/20044  
Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbetonNBN EN 191623/11/20044  
Specificaties voor mortels - Deel 2: MetselmortelNBN EN 998-231/01/20052+ 4  
Betonboordstenen - Eisen en beproevingsmethodenNBN EN 134001/02/20054  
Lichtmasten - Deel 5: Eisen voor stalen lichtmastenNBN EN 40-501/02/20051  
Lichtmasten - Deel 6: Eisen voor aluminium lichtmastenNBN EN 40-601/02/20051  
Betontegels : eisen en beproevingsmethodenNBN EN 133901/03/20054  
Betonstraatstenen : eisen en beproevingsmethodenNBN EN 133801/03/20054  
Wegmarkeringsmaterialen - Strooimateriaal - Glasparels, anti-slip toeslagmaterialen en een mengsel ervanNBN EN 142301/05/20051  
Wegmarkeringsmateriaal - Strooimateriaal - Glasparels, anti-slip toeslagmaterialen en een mengsel ervanNBN EN 1423:1997/A101/05/20051  
Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide (+AC:2013)NBN EN 142301/05/20051  
Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel. Deel 2, hulpstoffen voor beton : definities, eisen, conformiteit, markering en etiketteringNBN EN 934-2:2001/A101/07/20052+  
Vaste ladders voor mangatenNBN EN 1439601/12/20054  
Afwateringsgoten voor verkeersgebieden : classificatie, ontwerp- en beproevingseisen, merken en conformiteitsbeoordelingNBN EN 1433:2002/A101/01/20063  
Cement - Deel 1 : Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoortenNBN EN 197-1:2000/A101/02/20061+  
Cement - Deel 4 : Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor hoogovencementen met lage beginsterkteNBN EN 197-401/02/20061+  
Anti-verblindingsschermen voor wegen - Deel 1 : Eisen en eigenschappenNBN EN 12676-1:2000/A101/02/20063  
Cement - Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor bijzondere cementsoorten met erg lage hydratatiewarmteNBN EN 1421601/02/20061+  
Anti-verblindsingssystemen voor wegen - Deel 1: Eisen en eigenschappenNBN EN 12676-101/02/20063  
Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton en mortelNBN EN 13055-101/05/20062+ 4  
Lichte granulaten - Deel 2: Lichte granulaten voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingenNBN EN 13055-201/05/20062+ 4  
Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaststalen buizen met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 1 : Eisen, beproevingen, kwaliteitscontroleNBN EN 1124-1:1999/A101/06/20064  
Buizen en hulpstukken van in langsrichting gelaste thermisch verzinkte stalen buizen met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 1 : Eisen, beproevingen, kwaliteitscontroleNBN EN 1123-1:1999/A101/06/20064  
Betonverhardingen : deel 3 : specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingenNBN EN 13877-301/09/20064  
Wegmarkeringen - Retroreflecterende wegdekreflectoren - Deel 1: Initiële prestatie-eisenNBN EN 1463-1:1997/A101/12/20061  
Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialenNBN EN 14188-101/01/20074  
Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialenNBN EN 14188-201/01/20074  
Gresbuizen en -hulpstukken en verbindingen voor afvoerleidingen en riolering - Deel 10: Prestatie-eisenNBN EN 295-1001/01/20074  
Vliegas voor beton. Deel 1, definitie, specificaties en overeenkomstigheidscriteriaNBN EN 450-101/01/20071+  
Verticale verkeerstekens - Variabele verkeersborden - Deel 1: ProductnormNBN EN 12966-101/02/20071  
Silicafume voor beton - Deel 1: Definities, eisen en overeenkomstigheidscriteriaNBN EN 13263-101/04/20071+  
Verkeerslawaaibeperkende constructies - SpecificatiesNBN EN 14388:2005+AC01/05/20073  
Calciumaluminaatcement - Samenstelling, specificaties en overeenkomstigheidscriteriaNBN EN 1464701/08/20071+  
Lichtmasten - Deel 4 : Eisen voor lichtmasten van gewapend en voorgespannen betonNBN EN 40-401/10/20071  
Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel. Deel 2, hulpstoffen voor beton : definities, eisen, conformiteit, markering en etiketteringNBN EN 934-2:2001/A201/10/20072+  
Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 3 : Specificaties voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialenNBN EN 14188-301/11/20074  
Verkeersregelinstallaties - Waarschuwings- en veiligheidslichtenNBN EN 1235201/02/20081  
Verkeersregelinstallaties : verkeerslantaarnsNBN EN 1236801/02/20081  
Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 1, asfaltbetonNBN EN 13108-101/03/20082+  
Bitumineuze mengsels : materiaaleisen. Deel 2, asfaltmengsels voor dunne lagenNBN EN 13108-201/03/20082+  
Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 3: Zacht asfaltNBN EN 13108-301/03/20082+  
Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 4: Warmgewalst asfaltNBN EN 13108-401/03/20082+  
Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5: SteenmastiekasfaltNBN EN 13108-501/03/20082+  
Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 6 : GietasfaltNBN EN 13108-6+AC:200801/03/20082+  
Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 7, zeer open asfaltbetonNBN EN 13108-701/03/20082+  
Geprefabriceerde betonproducten - Rechthoekige duikersNBN EN 1484401/05/20082+ 4  
Verticale verkeerstekens - Variabele verkeersborden - Deel 1: ProductnormNBN EN 12966-1:2005+A101/08/20101  
Oppervlaktebehandeling van verhardingsoppervlakken - EisenNBN EN 1227101/01/20112+  
Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigenNBN EN 1317-501/01/20111  
Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen (+AC:2012)NBN EN 1317-5:2007+A201/01/20111  
Slems : voorschriftenNBN EN 1227301/01/20112+  
Wegmarkeringsmaterialen : retroreflecterende wegdekreflectoren. Deel 1, initiële prestatie-eisenNBN EN 1463-101/01/20111  
Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 1: vaste verkeersbordenNBN EN 12899-101/01/20131  
Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 2: Verkeerszuilen met binnenverlichting (TTB)NBN EN 12899-201/01/20131  
Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 3: Reflectorpaaltjes en retro-reflectorenNBN EN 12899-301/01/20131  
Materialen voor wegmarkering - Voorgevormde wegmarkeringenEN 1790:1998/prA1 1  
Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Eisen voor wegenbitumenprEN 12591 2+  
Wegmarkeringsmaterialen - Fysische eigenschappenEN 1871:2000/prA1 1  
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof courses - Definitions and characteristicsprEN 14967 1 3 4  
Plastics piping systems — Non-pressure drainage and sewerage systems buried in ground — Performance characteristics for pipes, fittings and their jointsprEN 15013 4  
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areasprEN 124 rev 1  
Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie van kationische bitumenemulsiesNBN EN 13808 2+  
Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties voor hard penetratiebitumenNBN EN 13924 2+  
Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Definitions and characteristicsprEN 14695 2+  
Admixtures for concrete, mortar and grout. Part 2, concrete admixtures : definitions, requirements, conformity, marking and labellingprEN 934-2 2+  
Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons — Definitions, requirements, conformity, marking and labellingprEN 934-4 2+  
Plastics piping systems for drainage and sewerage - Glassreinforced thermosetting plastics (GRP) based on polyester resin (UP) - Manholes and inspection chambersprEN 15383 4  
prEN 1871  
prEN 1790 1  
FprEN 1424 rev  
Bitumen en bitumineuze bindmiddelen : raamwerk voor de specificatie van vloeibitumenprEN 15322 2+  
prEN 1090-1 2+  
prEN 16333 2+  
prEN 14388 rev 3  
EN 1317-5:2007+A1:2008/FprA2 1  
Verticale verkeerstekens - Variabele verkeersborden - Deel 1: ProductnormprEN 12966  
Materialen voor wegmarkering - Voorgevormde wegmarkeringenNBN EN 1790 1  
Verticale verkeerstekens : variabele verkeersbordenNBN EN 12966 1  

Legende

DoW   Date of Withdrawal; de datum waarop bestaande nationale normen ingetrokken worden en dat CE-markering verplicht wordt.
AoC Attestation of Conformity; bepaalt de eventuele tussenkomst van een genotificeerde instelling.