Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


CEN/TC 226 (Road Equipment) 
CEN/TC 226 is belast met de ontwikkeling van normen en technische specificaties voor weguitrusting die een bijdrage levert (of kan leveren) aan de veiligheid en het comfort van de weggebruiker.

Het secretariaat van CEN/TC 226 berust bij AFNOR.

Samenstelling

TC/WG Titel Belgische vertegenwoordiger
CEN/TC 226 Road Equipment M. G. Michaux (SPW)
Dhr. K. Redant (OCW)
CEN/TC 226/WG 1 Crash barriers, safety fences, guard rails and bridge parapets M. J. Marra (ArcelorMittal)
Dhr. L. Rens (Febelcem)
Dhr. K. Vandenhoeke (COPRO)
M. M. Gremling (ArcelorMittal)
M. L. Felappi (ArcelorMittal)
Dhr. S. De Craecker (Stuer-Egghe)
CEN/TC 226/WG 2 Horizontal road signs Dhr. L. Goubert (OCW)
Dhr. Rik Nuyttens (3M)
M. G. Michaux (SPW)
M. S. Dujardin (Sovitec)
CEN/TC 226/WG 3 Vertical signs Dhr. H. Vancampenhout (Avery-Dennison)
Dhr. Rik Nuyttens (3M)
CEN/TC 226/WG 4 Traffic Control M. Michel Niezen (Niezen)
CEN/TC 226/WG 5 Street lighting IBE/BIV
CEN/TC 226/WG 6 Noise reducing devices M. JP Clairbois (A-Tech)
Mevr. AM Dalle (Deceuninck)
Dhr. G. Gielen (Marmorith)
Dhr. F. Albrechts (Bayer)
CEN/TC 226/WG 9 Clockwork parking meters and automatic car park ticket dispensers  
CEN/TC 226/WG 10 Break-away safety Mevr. C. Willems (Safety-Products)
CEN/TC 226/WG 11 Vertical signs - Variable message signs M. Michel Niezen (Niezen)


Werkprogramma - Gepubliceerde normen

ReferentieTitelVersieDoW
NBN EN 13459:2011Wegmarkeringsmaterialen - Monsterneming uit opslag en beproeving07/2011 
CEN/TR 16303-1:2012Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting 
CEN/TR 16303-2:2012Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification 
CEN/TR 16303-3:2012Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item Modelling and Verification 
CEN/TR 16303-4:2012Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 4: Validation Procedures 
NBN EN 1793-1:2013Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 1: Intrinsieke kenmerken van de geluidabsorptie01/2013 
NBN EN 1793-2:2013Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 2: Intrinsieke kenmerken van de luchtgeluidisolatie onder diffuus veld condities01/2013 
CEN/TS 1317-8:2012Road restraint systems. Part 8, motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collision with safety barriers04/2012 
NBN EN 12966:2015Verticale verkeerstekens : variabele verkeersborden02/2015 
NBN ENV 1317-4:2002Afschermende constructies voor wegen - Deel 4: Prestatieklassen, aanvaardingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor begin- en eindconstructies en overgangsconstructies van geleiderail02/2002 
NBN EN 1317-5:2007+A2:2012Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen (+AC:2012)05/201201/01/2011
NBN EN 1317-1:2010Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en algemene criteria voor beproevingsmethoden08/2010 
NBN EN 1317-2:2010Afschermende constructies voor wegen - Deel 2: Prestatieklassen, botsproef-beoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails07/2010 
NBN EN 1317-3:2010Afschermende constructies voor wegen. Deel 3, prestatieklassen, beoordelingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers09/2010 
CEN/TR 1317-6:2012Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets04/2012 
NBN EN 1423:2012Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide (+AC:2013)03/201201/05/2005
NBN EN 1424:1997Wegmarkeringsmaterialen - Voorgemengde glasparels10/1997 
NBN EN 1424:1997/A1:2003Wegmarkeringsmateriaal - Voorgemengde glasparels04/2003 
NBN EN 1436:2007+A1:2008Wegmarkeringsmaterialen - Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker 
NBN EN 1463-2:2000Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende wegdekreflectoren - Deel 2: Praktijkbeproeving05/2000 
NBN EN 1463-1:2009Wegmarkeringsmaterialen : retroreflecterende wegdekreflectoren. Deel 1, initiële prestatie-eisen06/200901/01/2011
NBN EN 1790:2013Materialen voor wegmarkering - Voorgevormde wegmarkeringen12/2013 
NBN EN 1793-3:1997Geluidbeperkende constructies langs wegen: Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 3: Standaard geluidspectrum voor wegverkeer12/1997 
NBN CEN/TS 1793-4:2004Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 4: Intrinsieke karakteristieken - In situ waarden van de geluidsdiffractie09/2004 
NBN CEN/TS 1793-5:2005Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 5: Intrinsieke eigenschappen - In-situ waarden voor geluidreflectie en luchtgeluidisolatie01/2005 
NBN EN 1793-6:2013Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 6: Intrinsieke eigenschappen - In-situ waarden van luchtgeluidisolatie onder directe geluidsveldcondities01/2013 
NBN EN 1794-1:2011Verkeersgeluidbeperkende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - Deel 1: Mechanische prestaties en stabiliteitseisen02/2011 
NBN EN 1794-2:2011Verkeersgeluidbeperkende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - Deel 2: Algemene veiligheids- en milieu-eisen02/2011 
NBN EN 1824:2011Materialen voor wegmarkeringen - Beproevingen op de weg07/2011 
NBN EN 1871:2000Wegmarkeringsmaterialen - Fysische eigenschappen05/2000 
NBN EN 12352:2006Verkeersregelinstallaties - Waarschuwings- en veiligheidslichten07/200601/02/2008
NBN EN 12414:1999Apparatuur voor de parkeercontrole van wegvoertuigen - Parkeerkaartautomaten - Technische en functionele eisen11/1999 
NBN EN 12675:2000Verkeersregelapparaten - Functionele veiligheidseisen12/2000 
NBN EN 12676-1:2000Anti-verblindsingssystemen voor wegen - Deel 1: Eisen en eigenschappen05/200001/02/2006
NBN EN 12676-2:2000Anti-verblindingssystemen voor wegen - Deel 2: Beproevingsmethoden05/2000 
NBN EN 12676-1:2000/A1:2003Anti-verblindingsschermen voor wegen - Deel 1 : Eisen en eigenschappen06/200301/02/2006
NBN EN 12767:2008Passieve veiligheid van draagconstructies voor weguitrusting - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden01/2008 
NBN EN 12802:2011Wegmarkeringsmaterialen - Laboratoriummethoden voor identificatie07/2011 
NBN EN 12899-1:2008Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 1: vaste verkeersborden01/200801/01/2013
NBN EN 12899-2:2008Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 2: Verkeerszuilen met binnenverlichting (TTB)01/200801/01/2013
NBN EN 12899-3:2008Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 3: Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren01/200801/01/2013
NBN EN 12899-4:2008Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 4: Productiecontrole in de fabriek01/2008 
NBN EN 12899-5:2008Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 5: Initieel typeonderzoek01/2008 
NBN EN 13197+A1:2014Wegmarkeringsmaterialen : beproeving op de slijtagesimulator05/2014 
NBN EN 13212:2011Wegmarkeringsmaterialen - Eisen te stellen aan de productiecontrole07/2011 
NBN EN 13422:2004+A1:2009Verticale verkeerstekens - Draagbare vervormbare waarschuwingsapparatuur en verkeersstrepen - Draagbare verkeerstekens - Kegels en cilinders 
NBN EN 14388:2005+AC:2008Verkeerslawaaibeperkende constructies - Specificaties06/200801/05/2007
NBN EN 14389-2:2004Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures voor de beoordeling van de prestatie op lange termijn - Deel 2: Niet-akoestische kenmerken10/2004 
NBN EN 14389-1:2008Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures voor de beoordeling van de prestatie op de lange termijn - Deel 1: Akoestische kenmerken 


Werkprogramma - Normen in ontwikkeling

ReferentieTitelStatusDAV
prEN 14389-1 revRoad traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term performance - Part 1: Acoustical characteristicsUnder approval12/2014
prEN 12767Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methodsUnder approval06/2015
prEN 1317-4Road restraint systems. Part 4, performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for transitions of safety barriers and removable barrier sectionUnder approval03/2015
prEN 1317-7Road resraint systems - Part 7: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals of safety barriersUnder approval03/2015
prEN 14389-2 revRoad traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term performance - Part 2: Non-acoustical characteristicsUnder approval12/2014
prEN 1794-3Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the non acoustic performance - Part 3: Reaction to fireUnder approval12/2015
prEN 12966Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 1: Product standardUnder approval12/2014
FprEN 1424 revRoad marking materials : premix glass beadsUnder approval08/2013
prEN 1793-5Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values of sound absorption under direct sound field conditionsUnder approval01/2016
EN 13197:2011/FprA1Road marking materials - Wear simulatorsUnder approval05/2014


Meer info ...

CEN/TC 226update: 16/06/2014