Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


CEN/TC 227 (Road Materials) 
CEN/TC 227 is belast met de ontwikkeling van normen en technische specificaties voor materialen en meetmethoden voor de wegenbouw.

Het secretariaat van CEN/TC 227 berust bij DIN.

Samenstelling

TC/WG Titel Belgische vertegenwoordiger
CEN/TC 227 Road Materials VACANT
CEN/TC 227/WG 1 Bituminous mixtures Mevr. A. Vanelstraete (OCW)
Dhr. D. Lacaeyse (COPRO)
Dhr. E. Vandekerkhof (Colas)
CEN/TC 227/WG 2 Surface Dressing, Sprays and Slurry Surfacing (incorporating Microsurfacing) Dhr. B. Beaumesnil (OCW)
Dhr. P. Keppens (MOW)
CEN/TC 227/WG 3 Materials for concrete roads including joint fillers and sealants M. O. Demyttenaere (CRR)
CEN/TC 227/WG 4 Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials) Mme. C. Grégoire (CRR)
CEN/TC 227/WG 5 Surface characteristics Dhr. L. Goubert (OCW)
Dhr. M. Briessinck (MOW)
CEN/TC 227/WG 6 Liaison  
     
CEN/TC 227-TC 336/AHG Ad hoc group Adhesion and durability Dhr. S. Vansteenkiste (OCW)


Werkprogramma - Gepubliceerde normen

ReferentieTitelVersieDoW
NBN EN 13285:2010Ongebonden mengsels : specificaties11/2010 
NBN EN 12697-20:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asphalt. Deel 20, indeukingsproef op kubusvormige of Marshallproefstukken05/2012 
NBN EN 12697-42:2013Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 42, hoeveelheid vreemde deeltjes in asfaltgranulaat01/2013 
NBN EN ISO 11819-1:2001Akoestiek - Meting van de invloed van het wegoppervlak op verkeerslawaai - Deel 1 : Statische meting van passagegeluid (ISO 11819-1:1997)10/2001 
NBN EN 12271:2007Oppervlaktebehandeling van verhardingsoppervlakken - Eisen04/200701/01/2011
NBN EN 12272-1:2002Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken : beproevingsmethoden. Deel 1, aanbrengen van het bindmiddel en de steenslag, hoeveelheid en nauwkeurigheid03/2002 
NBN EN 12272-3:2003Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken - Beproevingsmethode - Deel 3: Bepaling van het hechtvermogen van bindmiddel en steenslag met de Vialitplaat-schokproef04/2003 
NBN EN 12272-2:2003Bestrijkingen - Beproevingsmethoden - Deel 2: Visuele beoordeling van gebreken08/2003 
NBN EN 12273:2008Slems : voorschriften05/200801/01/2011
NBN EN 12274-7:2005Emulsie-asfaltbeton - deel 7 : schud/slijtproef09/2005 
NBN EN 12274-1:2002Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 1: Monsterneming voor de extractie03/2002 
NBN EN 12274-2:2003Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 2: Bepaling van het bitumengehalte van het mengsel04/2003 
NBN EN 12274-3:2002Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 3: Consistentie03/2002 
NBN EN 12274-4:2003Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 4: Bepaling van de cohesie van het mengsel04/2003 
NBN EN 12274-5:2003Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 5: Bepaling van de slijtage04/2003 
NBN EN 12274-6:2002Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 6: Hoeveelheidsbepaling03/2002 
NBN EN 12274-8:2005Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 8: Visuele beoordeling van gebreken12/2005 
NBN EN 12697-25:2005Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 25, cyclische drukproef06/2005 
NBN EN 12697-4:2005Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 4: Terugwinning van bitumen: destillatiekolom04/2005 
NBN EN 12697-23:2003Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 23: Bepaling van de splijttreksterkte van bitumineuze proefstukken10/2003 
NBN EN 12697-10:2002Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 10 : Verdichtbaarheid02/2002 
NBN EN 12697-14:2001Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 14 : Watergehalte03/2001 
EN 12697-14:2000/AC:2001Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 14 : Watergehalte02/2001 
NBN EN 12697-15:2003Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 15: Bepaling van de ontmengingsgevoeligheid04/2003 
NBN EN 12697-16:2004Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 16: Afslijting door spijkerbanden07/2004 
NBN EN 12697-18:2004Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 18, afdruipen van bindmiddel09/2004 
NBN EN 12697-27:2001Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 27: Monsterneming02/2001 
NBN EN 12697-28:2001Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 28: Bereiding van monsters voor de bepaling van het bindmiddelgehalte, watergehalte en de korrelverdeling02/2001 
NBN EN 12697-29:2002Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethode voor warm bereid asfalt - Deel 29: Bepaling van de afmetingen van het bitumineus proefstuk08/2002 
NBN EN 12697-36:2003Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 36: Bepaling van de dikte van een bitumineuze laag04/2003 
NBN EN 12697-37:2003Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 37: Heetzandproef voor de hechting van bindmiddel aan vooromhulde steenslag voor 'Hot Rolled Asphalt'07/2003 
NBN EN 12697-38:2004Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 38, algemene apparatuur en kalibratie07/2004 
NBN EN 12697-44:2010Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 44: Scheurvoortplanting door halfcilinder-buigproef11/2010 
NBN EN 12697-7:2002Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 7: Bepaling van de bulkdichtheid van bitumineuze proefstukken met gammastraling08/2002 
NBN EN 12697-8:2003Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 8: Bepaling van het gehalte aan poriën in bitumineuze proefstukken04/2003 
NBN EN 12697-43:2005Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - deel 43 : weerstand tegen brandstof09/2005 
EN 12697-10:2001/AC:2007Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 10 : Verdichtbaarheid 
NBN EN 12697-31:2007Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 31, proefstukken verdicht met een gyratorverdichter09/2007 
NBN EN 12697-12:2008Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 12, bepaling van de watergevoeligheid van bitumineuze proefstukken11/2008 
NBN EN 12697-47:2010Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 47: Bepaling van het asgehalte van natuurlijk asfalt08/2010 
NBN EN 12697-17:2004+A1:2007Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 17, deeltjesverlies uit zeer open asfaltbeton10/2007 
NBN EN 12697-2:2002+A1:2007Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethode voor warm bereid asfalt - Deel 2: Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling10/2007 
NBN EN 12697-22:2003+A1:2007Bitumineuze mengsels : Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 22, Wielspoorproef07/2007 
NBN EN 12697-32+A1:2007Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 32: Verdichting van bitumineuze mengsels in het laboratorium met een trillingsverdichter 
NBN EN 12697-33+A1:2007Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 33: Proefstukvervaardiging door verdichting met een wals10/2007 
NBN EN 12697-5:2010Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 5: Bepaling van de mengseldichtheid02/2010 
NBN EN 12697-26:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 26: Stijfheid04/2012 
NBN EN 12697-35:2004+A1:2007Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 35: Mengen in het laboratorium07/2007 
NBN EN 12697-13:2001+AC:2001Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 13: Temperatuurmeting04/2001 
NBN EN 12697-19:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 19, doorlatendheid van proefstukken05/2012 
NBN EN 12697-1:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 1, gehalte aan oplosbaar bindmiddel07/2012 
NBN EN 12697-30:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 30, proefstukken verdicht met een slagverdichter05/2012 
NBN EN 12697-34:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 34 : Marshallproef06/2012 
EN 12697-5:2009/AC:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 5: Bepaling van de mengseldichtheid02/2012 
NBN EN 12697-11:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 11, bepaling van de affiniteit van toeslagmateriaal voor bitumen06/2012 
NBN EN 12697-39:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 39, bepaling van het bindmiddelgehalte door ontbranding07/2012 
NBN EN 12697-3:2013Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 3: Terugwinning van bitumen: Rotatieverdamper07/2013 
NBN EN 12697-21:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 21: Indringingsproef op proefplaten05/2012 
EN 12697-41:2013Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 41, weerstand tegen ontodooiingsvloeistoffen 
NBN EN 12697-40:2012Bitumineuze mengsels - beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - deel 40 : in-situ afwatering08/2012 
NBN EN 12697-24:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 24, weerstand tegen vermoeiing07/2012 
NBN EN 12697-45:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 45: Versnelde verouderingsproef vóór en na conditionering in aanwezigheid van water (SATS-proef)06/2012 
NBN EN 12697-46:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 46: Scheurvorming en eigenschappen bij lage temperatuur bepaald met eenassige trekproeven06/2012 
NBN EN 12697-6:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 6: Bepaling van de bulkdichtheid van bitumineuze proefstukken06/2012 
NBN EN 12697-43:2014Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - deel 43 : weerstand tegen brandstof07/2014 
NBN EN 13036-7:2003Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 7 : Vlakheidsmeting van een verhardingsoppervlak met een rei10/2003 
NBN EN 13036-3:2003Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 3: Meting van horizontale afwatering van deklagen03/2003 
CEN/TS 13036-2:2010Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 2: Assessment of the skid resistance of a road pavement surface by the use of dynamic measuring systems 
NBN EN 13036-6:2008Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 6: Meting van dwars- en langsprofielen in de golflengtebereiken voor vlakheid en megastructuur 
NBN EN 13036-8:2008Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen : beproevingsmethoden. Deel 8, bepaling van dwarsvlakheid-indices05,2008 
NBN EN 13036-1:2010Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 1: Meting van de macrotextuurdiepte van een verhardingslaag met een volumetrische methode08/2010 
NBN EN 13036-4:2011Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 4: Methode voor de meting van de stroefheid van een oppervlak - De slingerproef11/2011 
NBN EN 13108-8:2006Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 8, asfaltgranulaat01/2006 
NBN EN 13108-20:2006Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 20, typekeuring03/2006 
NBN EN 13108-21:2006Bitumineuze mengsels : materiaalspecificatie. Deel 21, fabrieksproductiecontrole03/2006 
NBN EN 13108-1:2006Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 1, asfaltbeton05/200601/03/2008
NBN EN 13108-2:2006Bitumineuze mengsels : materiaaleisen. Deel 2, asfaltmengsels voor dunne lagen05/200601/03/2008
NBN EN 13108-3:2006Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 3: Zacht asfalt05/200601/03/2008
NBN EN 13108-4:2006Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 4: Warmgewalst asfalt05/200601/03/2008
NBN EN 13108-5:2006Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5: Steenmastiekasfalt05/200601/03/2008
NBN EN 13108-6+AC:2008:2006Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 6 : Gietasfalt07/200601/03/2008
NBN EN 13108-7:2006Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 7, zeer open asfaltbeton05/200601/03/2008
NBN EN 13108-1:2006/AC:2008Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 1, asfaltbeton 
NBN EN 13108-2:2006/AC:2008Bitumineuze mengsels : materiaaleisen. Deel 2, asfaltmengsels voor dunne lagen 
NBN EN 13108-3:2006/AC:2008Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 3: Zacht asfalt 
NBN EN 13108-4:2006/AC:2008Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 4: Warmgewalst asfalt 
NBN EN 13108-21:2006/AC:2008Bitumineuze mengsels : materiaalspecificatie. Deel 21, fabrieksproductiecontrole 
NBN EN 13108-5:2006/AC:2008Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5: Steenmastiekasfalt 
NBN EN 13108-6:2006/AC:2008Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 6 : Gietasfalt 
NBN EN 13108-7:2006/AC:2008Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 7, zeer open asfaltbeton 
NBN EN 13108-20:2006/AC:2008Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 20, typekeuring10/2008 
NBN EN 13286-7:2004Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 7, triaxiaalproef met cyclische belasting voor ongebonden mengsels04/2004 
NBN EN 13286-49:2004Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 49: Versnelde zwelproef voor grond behandeld met kalk en/of hydraulische bindmiddelen06/2004 
NBN EN 13286-1:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 1, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : inleiding, algemene eisen en monsterneming05/2003 
NBN EN 13286-3:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 3, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : controlled Parameters Vibrocompression (CPVC)05/2003 
NBN EN 13286-4:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 4, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : trilhamer05/2003 
NBN EN 13286-40:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 40, bepaling van de treksterkte van hydraulisch gebonden mengels onder directe trekbelasting05/2003 
NBN EN 13286-41:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 41, bepaling van de druksterkte van hydraulisch gebonden mengsels05/2003 
NBN EN 13286-42:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 42, bepaling van de splijttreksterkte van hydraulisch gebonden mengsels05/2003 
NBN EN 13286-43:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 43: Bepaling van de elasticiteitsmodulus van hydraulisch gebonden mengsels05/2003 
NBN EN 13286-44:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 44: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de alfa-coëfficiënt van verglaasde hoogovenslak08/2003 
NBN EN 13286-45:2004Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 45: Beproevingsmethode voor de bepaling van de verwerkbaarheidsperiode van hydraulisch gebonden mengsels02/2004 
NBN EN 13286-46:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 46: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de verdichtbaarheid, het vochtgehalte (MCV)05/2003 
NBN EN 13286-5:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 5, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : triltafel05/2003 
NBN EN 13286-50:2005Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 50: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door verdichting met proctorapparatuur of triltafel01/2005 
NBN EN 13286-51:2005Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 51: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulische gebonden mengsels door verdichting met een trilhamer01/2005 
NBN EN 13286-52:2005Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 52: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door vibro-compressie02/2005 
NBN EN 13286-53:2005Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 53: Methode voor het maken van cylindrische proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door axiale samendrukking01/2005 
NBN EN 13286-48:2005Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 48 : beproevingsmethode voor de bepaling van de verpulveringsgraad11/2005 
NBN EN 13286-2:2010Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 2: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de laboratoriumreferentiedichtheid en het watergehalte - Proctorverdichting (+AC:2012)11/2010 
NBN EN 13286-47:2012Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 47: Beproevingsmethode voor de bepaling van de California bearing ratio, immediate bearing index en de lineaire zwelling06/2012 
NBN EN ISO 13473-5:2010Karakterisering van de textuur van bestratingen met oppervlakprofielen - Deel 5: Bepaling van de megatextuur (ISO 13473-5:2009) 
NBN EN ISO 13473-1:2004Karakterisering van de textuur van bestratingen met oppervlakprofielen - Deel 1: Bepaling van de gemiddelde profieldiepte (ISO 13473-1:1997)06/2004 
NBN EN 13863-1:2004Betonverhardingen. Deel 1, beproevingsmethode voor de bepaling van de laagdikte van een betonverharding door middel van waterpassing03/2004 
NBN EN 13863-2:2003Betonverhardingen - Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van de binding tussen twee lagen02/2004 
NBN EN 13863-3:2005Betonverhardingen. Deel 3, beproevingsmethoden voor de bepaling van de dikte van een betonverharding met een geboord monster02/2005 
NBN EN 13863-4:2012Betonverhardingen - Deel 4: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de weerstand tegen slijtage door spijkerbanden06/2012 
NBN EN 13877-3:2005Betonverhardingen : deel 3 : specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen01/200501/09/2006
NBN EN 13877-1:2013Betonverhardingen : deel 1 : materialen06/2013 
NBN EN 13877-2:2013Betonverhardingen : deel 2 : functionele eisen06/2013 
NBN EN 13880-1:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 1:Beproevingsmethode voor de bepaling van de dichtheid bij 25°C09/2003 
NBN EN 13880-2:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van de conuspenetratie bij 25 °C06/2004 
NBN EN 13880-3:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de kogelpenetratie en terugvering07/2003 
NBN EN 13880-5:2004Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 5: Beproevingsmethode voor de bepaling van de vloeiweerstand08/2004 
NBN EN 13880-6:2004Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 6: Methode voor de bereiding van proefmonsters05/2004 
NBN EN 13880-7:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 7: Functioneringsproef voor voegafdichtingsmaterialen09/2003 
NBN EN 13880-8:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 8: Beproevingsmethode voor de bepaling van de gewichtsverandering van brandstofbestendige voegafdichtingsmaterialen na onderdompeling in brandstof09/2003 
NBN EN 13880-9:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Beproevingsmethoden - Deel 9: Bepaling van de compatibiliteit met asfaltverhardingen07/2003 
NBN EN 13880-10:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 10: Beproevingsmethode voor het bepalen van de adhesie en cohesie na voortdurend uitrekken en indrukken09/2003 
NBN EN 13880-11:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 11: Beproevingsmethode voor de vervaardiging van proefblokken van asfalt voor de functioneringsproef en voor de bepaling van compatibiliteit met asfaltverhardingen07/2003 
NBN EN 13880-12:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 12: Beproevingsmethode voor de fabricage van betonblokken voor de rekhechtproef (recept)09/2003 
NBN EN 13880-13:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 13: Beproevingsmethode voor de bepaling van de discontinue rek (kleefproef)09/2003 
NBN EN 13880-4:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 4: Beproevingsmethode voor de bepaling van warmteweerstand - Verandering van de penetratie-index07/2003 
NBN EN 14187-1:2003Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 1: Beproevingsmethode voor het bepalen van de verhardingsgraad08/2003 
NBN EN 14187-2:2003Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van de plakvrije tijd09/2003 
NBN EN 14187-3:2003Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: Bepaling van de zelfnivellerende eigenschappen09/2003 
NBN EN 14187-4:2003Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 4: Beproevingsmethode voor het bepalen van de massa- en volumeverandering na onderdompeling in een proefbrandstof08/2003 
NBN EN 14187-5:2003Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 5: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de weerstand tegen hydrolyse08/2003 
NBN EN 14187-6:2003Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 6: Beproevingsmethode voor de bepaling van adhesie/cohesieeigenschappen na onderdompeling in chemische vloeistoffen09/2003 
NBN EN 14187-7:2003Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 7: Beproevingsmethode voor de bepaling van de vlambestendigheid09/2003 
NBN EN 14187-8:2003Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 8: Beproevingsmethode voor de bepaling van kunstmatige verwering door UV-straling09/2003 
NBN EN 14187-9:2006Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Beproevingsmethoden - Deel 9 : Functioneringsproef voor voegafdichtingsmaterialen06/2006 
NBN EN 14188-1:2004Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialen10/200401/01/2007
NBN EN 14188-2:2005Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen01/200501/01/2007
NBN EN 14188-3:2006Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 3 : Specificaties voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen01/200601/11/2007
NBN EN 14188-4:2009Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 4: Specificaties voor primers voor gebruik met voegafdichtingsmaterialen 
NBN EN 14227-11:2006Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 11 : Grond behandeld met kalk08/2006 
NBN EN 14227-10:2006Hydraulisch gebonden mengsels : specificaties, deel 10 : grond behandeld met cement07/2006 
NBN EN 14227-12:2006Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 12: Grond behandeld met slak08/2006 
NBN EN 14227-13:2006Hydraulisch gebonden mengsels : specificaties, deel 13 : grond behandeld met hydraulisch bindmiddel voor wegenbouwmaterialen07/2006 
NBN EN 14227-14:2006Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 14 : Grond behandeld met vliegas07/2006 
NBN EN 14227-1:2013Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 1: Met cement gebonden mengsels van korrelvormige materialen07/2013 
NBN EN 14227-2:2013Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 2: Met slak gebonden mengsels07/2013 
NBN EN 14227-3:2013Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 3: Met vliegas gebonden mengsels van korrelvormige materialen07/2013 
NBN EN 14227-4:2013Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 4: Vliegas voor hydraulisch gebonden mengsels07/2013 
NBN EN 14227-5:2013Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 5 : Met hydraulische wegbindmiddelen gebonden mengsels van korrelvormige materialen07/2013 
NBN EN 14840:2006Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - beproevingsmethoden voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen01/2006 
NBN EN 15466-1:2009Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 1: Bepaling van de homogeniteit 
NBN EN 15466-2:2009Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Bepaling van de alkalibestandheid 
NBN EN 15466-3:2009Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: Bepaling van het gehalte aan vaste stoffen en het verdampingsgedrag van vluchtige stoffen 
CEN/TS 15901-1:2009Road and airfield surface characteristics - Part 1: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal fixed slip ratio (LFCS): RoadSTAR 
CEN/TS 15901-10:2009Road and airfield surface characteristics - Part 10: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal block measurement (LFCSK): the Skiddometer BV-8 
CEN/TS 15901-11:2011Road and airfield surface characteristics - Part 11: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal block measurement (LFCSR): the SRM 
CEN/TS 15901-12:2011Surface characteristics of road and airfield pavements - Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip: the BV 11 and Saab Friction Tester (SFT) 
CEN/TS 15901-13:2011Road and airfield surface characteristics - Part 13: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of a sideway force coefficient (SFCO): the Odoliograph 
CEN/TS 15901-2:2009Road and airfield surface characteristics - Part 2: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter) 
CEN/TS 15901-3:2009Road and airfield surface characteristics - Part 3: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCA): The ADHERA 
CEN/TS 15901-4:2009Road and airfield surface characteristics - Part 4: Procedure for determining the skid resistance of pavements using a device with longitudinal controlled slip (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT) 
CEN/TS 15901-5:2009Road and airfield surface characteristics - Part 5: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter) 
CEN/TS 15901-7:2009Road and airfield surface characteristics - Part 7: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal fixed slip ratio (LFCG): the GripTester® 
CEN/TS 15901-8:2009Road and airfield surface characteristics - Part 8: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the sideway-force coefficient (SFCD): SKM 
CEN/TS 15901-9:2009Road and airfield surface characteristics - Part 9: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the longitudinal friction coefficient (LFCD): DWWNL skid resistance trailer 


Werkprogramma - Normen in ontwikkeling

ReferentieTitelStatusDAV
FprEN 12697-43Bituminous mixtures : test methods for hot mix asphalt - part 43 : resistance to fuelUnder approval07/2014
prEN 13108-9Bituminous mixtures - Material specifications - Part 9: Bituminous mixture for Ultra-thin layer Asphalt Concrete (UTLAC)Under approval03/2015
FprCEN/TS 15901-15Road and airfield surface characteristics - Part 15: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCI): The IMAGUnder approval04/2014
prEN 13108-1Bituminous mixtures : material specifications. Part 1, asphalt concreteUnder approval03/2015
prEN 13108-4Bituminous mixtures : material specifications. Part 4, hot rolled asphaltUnder approval03/2015
prEN 13108-8Bituminous mixtures : material specifications. Part 8, reclaimed asphaltUnder approval03/2015
prEN 13108-5Bituminous mixtures : material specifications. Part 5, stone mastic asphaltUnder approval03/2015
prEN 13108-6Bituminous mixtures : material specifications. Part 6, mastic asphaltUnder approval03/2015
prEN 13108-2Bituminous mixtures : material specifications. Part 2, asphalt concrete for very thin layersUnder approval03/2015
prEN 13108-7Bituminous mixtures : material specifications. Part 7, porous asphaltUnder approval03/2015
prEN 13108-3Bituminous mixtures : material specifications. Part 3, soft AsphaltUnder approval03/2015
prEN 13108-21Bituminous mixtures : material specifications. Part 21, factory production controlUnder approval03/2015
prEN 13108-20Bituminous mixtures : material specifications. Part 20, type testingUnder approval03/2015
prEN 12697-33 revBituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 33: Specimen prepared by roller compactorUnder approval07/2015
FprEN 12697-7 revBituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 7: Determination of bulk density of bituminous specimens by gamma raysUnder approval06/2014
prEN 12697-25 revBituminous mixtures : test methods for hot mix asphalt. Part 25, cyclic compression testUnder approval07/2015
prEN 12697-32 revBituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 32: Laboratory compaction of bituminous mixtures by vibratory compactorUnder approval07/2015
prEN 12697-22 revBituminous mixtures : test methods for hot mix asphalt. Part 22,wheel trackingUnder approval07/2015
prEN 14227-15 revHydraulically bound mixtures - Specifications - Part 15: Hydraulically stabilized soilsUnder approval12/2015
prEN 12697-16 revBituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 16: Abrasion by studded tyresUnder approval09/2015
FprCEN/TS 13286-54Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 54: Test method for the determination of frost susceptibility - Resistance to freezing and thawing of hydraulically bound mixturesUnder approval09/2014


Meer info ...

CEN/TC 227update: 16/06/2014