Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Disclaimer 
Alle informatie op deze site is eigendom van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw of van andere individuen of organisaties. Voor gebruik van deze informatie, zelfs gedeeltelijk, is voorafgaande schriftelijke toestemming van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw vereist.

De namen, de handelsmerken en de logo’s van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw die op deze site worden getoond, mogen niet in advertenties of andere publiciteit worden gebruikt om daarmee te laten uitschijnen dat het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw in een product of dienst betrokken is.

Deze site bevat links naar andere sites. Het Centrum heeft geen invloed op de inhoud van die sites en neemt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de vorm of inhoud ervan.

De site is gebouwd als verlengstuk van een opdracht van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (meer bepaald het Normensteunpunt). De nodige aandacht wordt besteed aan het uitbreiden, corrigeren en actualiseren van de aangeboden informatie. Indien het Centrum op leemten wordt gewezen, zal het proberen ze zo snel mogelijk aan te vullen. De aangeboden informatie:

  • is van algemene aard en niet gericht op een concrete situatie
  • is niet noodzakelijk volledig, voldoende nauwkeurig of actueel
  • kan niet als een geldend professioneel advies worden beschouwd (voor concrete gevallen kunt u echter altijd rechtstreeks contact opnemen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw).

Het Centrum kan dus geen verantwoordelijkheid nemen voor de informatie op deze site. Evenmin aanvaardt het enige aansprakelijkheid voor problemen die uit onbeschikbaarheid van informatie zouden kunnen voortvloeien.update: 16/06/2014