Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Enquetes 
Onderstaand overzicht vermeldt de technische specificaties van TC226 (Road Equipment) en TC227 (Road Materials) waarvoor er momenteel een goedkeuringsprocedure loopt. Uitgebreide informatie is enkel op aanvraag verkrijgbaar. Gelieve hiervoor contact te nemen met het OCW (k.redant@brrc.be).

Op de website van het NBN kan een overzicht geraadpleegd worden van alle normen waarvoor een goedkeuringsprocedure loopt. Bovendien kan hier ook de tekst van de norm geconsulteerd worden. Het Public Enquiry Portal is hier (http://pe.nbn.be) beschikbaar.


CEN/TC Reference Title Procedure Date Deadlineupdate: 16/06/2014