Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Agenda 
14/12/2005CE-markering, normen en labels in de bouwsector
Gent-Zwijnaarde
 
De Europese Bouwproductenrichtlijn (CEmarkering) werd meer dan vijftien jaar geleden goedgekeurd. Onder de Richtlijn vallen de 'voor de bouw bestemde producten'. Dit zijn alle producten 'vervaardigd om blijvend deel uit te maken van bouwwerken'.

In het kader van deze Richtlijn kwamen de voorbije periode heel wat Europese gerharmoniseerde producnormen (NBN EN) en Europese technische goedkeuringen (ETA) tot stand. Het betreft stenen, cement, brandinstallaties, glas, isolatiemateriaal, verlaagde plafonds, hang- en sluitwerk enzovoort.

Geharmoniseerde normen worden voor steeds meer bouwproducten ontwikkeld, waardoor de (verplichte) CE-markering voor steeds meer bouwproducten van toepassing wordt.

Naast de verplichte CE-markering zijn er ook vrijwillige kwaliteitsmerken zoals ATG, BENOR, Het onderscheid tussen deze kwaliteitsmerken en CE-markering blijkt in de praktijk voor verwarring te zorgen.

Het is een must voor zowel fabrikanten en handelaars van bouwproducten als aannemers, architecten en studiebureaus om een inzicht te hebben in deze thematiek.

download:
 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013update: 16/06/2014