Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Agenda 
09/02/2006OCW Wintercursus 2006 - Dag 4 - Normensteunpunt
Sterrebeek
 
Het is al bijna een traditie. Tijdens de iets kalmere winterperiode organiseert het OCW al enkele jaren een opleidingscyclus voor vakmensen in de wegenbouw. De vorige jaren lag de klemtoon op eerder theoretische onderwerpen. Naar aanleiding van een reeks OCW-handleidingen die de voorbije maanden verschenen zijn of die binnenkort zullen verschijnen, wordt voor deze editie een andere invalshoek gekozen. 'Van theorie tot praktijk' is dit jaar de rode draad voor de zes lesdagen.

Normen hebben de naam theoretisch te zijn en in wezen is dat ook zo. De toepassing ervan maakt echter dat ook de meest pragmatische benadering transparant blijft. Bovendien worden de gevolgen van de bouwproductenrichtlijn voor alle betrokkenen meer en meer realiteit door de stelselmatige invoering van – vaak verplichte – Europese specificaties en CE-markering.

Daarom zal op 9 februari a.s. een lesdag aan dit meer 'theoretische' onderwerp worden gewijd. Normalisatie doorkruist alle domeinen en toepassingen van de wegenbouw. Hoewel het onmogelijk is om op één lesdag uitgebreid in te gaan op al die onderwerpen, kunnen we wel een aantal algemene aspecten kort behandelen. Voor gedetailleerde informatie over normalisatie voor een bepaald domein worden overigens specifieke opleidingen georganiseerd.

Tijdens de voormiddagsessie zal worden ingegaan op de huidige hete hangijzers van de Europese normalisatie en CE-markering. De bouwproductenrichtlijn en zijn revisie, milieuaspecten die in de toekomst een onderdeel zullen uitmaken van productspecificaties, productaansprakelijkheid, de aanpassing van standaardbestekken, marktbewaking en andere onderwerpen zullen kort behandeld worden. De nieuwe richtlijn 'Openbare aanbestedingen' en zijn toepassing in België worden eveneens besproken.

In de namiddag gaan we nog meer de praktische toer op. Een eerste uiteenzetting legt uit hoe KMO’s de verplichtingen in verband met CE-markering kunnen nakomen. De volgende uiteenzettingen belichten de specifieke normalisatieaspecten voor weguitrusting.

Voor asfaltmengsels nadert de beoogde 'Date of Availability' voor de nieuwe specificatiemethoden snel. Een werkgroep onder leiding van het OCW heeft voor een heel pakket van deze nieuwe normen begeleidende documenten opgesteld. Als afsluiter wordt ook hierop ingegaan.

Meer informatie en inschrijven? Surf naar de OCW-website www.ocw.be (rubriek Agenda) of stuur een e-mail naar l.bosmans@brrc.be.
 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013update: 16/06/2014