Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Agenda 
13/12/2006REC workshop - Geluidsschermen voor wegen
Sterrebeek
 
Met de publicatie van productnorm NBN EN 14388 Verkeerslawaaibeperkende constructies is thans een heel pakket normen beschikbaar voor de beschrijving van geluidsschermen en de bepaling van de verschillende - akoestische en mechanische eigenschappen ervan. Gedurende één jaar mogen Belgische en Europese normen naast elkaar bestaan. Vanaf 1 mei 2007 zijn alleen de Europese normen en beproevingsmethoden van toepassing. Om u te helpen bij de overschakeling op de nieuwe technische specificaties houdt de Road Equipment Commission (REC) op woensdag 13 december 2006 in het OCW-auditorium te Sterrebeek een halfdaagse infosessie. Tijdens dit evenement wordt een overzicht gegeven van de bestaande normen voor geluidsschermen. De bijzonderheden van uitvoeringen in diverse materialen zullen kort worden besproken. De betrokken overheidsdienst zal de aanpassing van de voorschriften bondig toelichten.

download:
 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013update: 16/06/2014