Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Agenda 
14/06/2012Belgian CPR conference
OCW, Sterrebeek
 
In april 2011 werd de Bouwproductenverordening (BPV) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De Bouwproductenverordening vervangt de Bouwproductenrichtlijn en is sinds eind april 2011 in voege, hoewel de meeste artikels pas vanaf 1 juli 2013 van toepassing zullen zijn.

Deze verordening brengt een aantal gewijzigde verplichtingen met zich mee voor de fabrikanten van bouwproducten.

Deze informatiesessie informeert u over de bijzondere specificaties van deze nieuwe verordening, de hieruit voortvloeiende CE-markering en de nieuwe regels die van toepassing zijn op het in de handel brengen van bouwproducten. Het belang van de normalisatie, de opportuniteiten van de octrooicel en de toegevoegde waarde van de Normen-Antennes worden toegelicht. Op die manier kan u met een gerust hart en goed voorbereid het BPV-tijdperk instappen.

De presentaties: CPR-BE conference
 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013update: 16/06/2014