Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Frequently Asked Questions 
1.Kan een product gelijktijdig onder meerdere richtlijnen vallen?
2.Wie houdt toezicht op de correcte toepassing van de CE-markeringsregels?
3.Waar kan ik de Europese normen verkrijgen?
4.Wie is verantwoordelijk voor het conformiteitsonderzoek?
5.Wat is het verschil tussen een 'gewone' norm (EN) en een geharmoniseerde norm (hEN)?
6.Waar moet een producent aan voldoen om CE-markering te mogen aanbrengen?
7.Nederlandstalige versies van EN’s?
8.Zijn de typebestekken aangepast aan de nieuwe Europese normen?
9.Heeft een producent met een ISO9000-certificaat een voordeel?
10.Wat als er voor mijn product geen hEN bestaat?
11.Welke aangemelde instanties bestaan er voor mijn product?
12.Moet mijn product CE gemarkeerd worden?
13.Van wanneer moet mijn product CE gemarkeerd worden?
14.Wat betekent "New Approach"?
15.Welke beproevingsmethode moet worden toegepast om de prestaties van een product voor een bepaald kenmerk te bepalen?
16.Wat betekent CE-markering?

Door CE-markering op zijn product aan te brengen, verklaart de producent dat het voldoet aan de essentiële eisen van de Bouwproductenrichtlijn. De conformiteit met de BPR wordt daarbij aangetoond door gebruik te maken van de geharmoniseerde technische specificaties (kenmerken, prestatieklassen en conformiteitsprocedures).
Als een product ook onder andere richtlijnen dan de Bouwproductenrichtlijn valt, houdt CE-markering in dat het product ook aan de eisen van die andere richtlijnen voldoet.
CE-markering betekent in wezen dat het product voldoet aan alle voorwaarden om op de markt te worden gebracht.
CE-markering betekent niet noodzakelijk dat een product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Daarvoor moeten bovendien de effectieve prestaties van het product worden getoetst aan de vereisten voor die specifieke toepassing.

17.Wat is een mandaat?
18.Wie is in België belast met de controle op de correcte uitvoering van de regels?
19.Is een CE-gemarkeerd product automatisch geschikt voor een bepaalde toepassing?
20.Welke organisaties zijn in België erkend om als aangemelde instantie op te treden?
21.Ben ik verplicht een aangemalde instantie in mijn lidstaat te kiezen?
22.Mag ik een naast de verplichte CE-markering een BENOR-merk aanbrengen?
23.Moet ik een product dat niet CE-gemarkeerd is, weigeren?
24.Wat is mijn verantwoordelijkheid met betrekking tot CE-markering?
25.Wat zijn de eventuele sancties?update: 16/06/2014