Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Fiches 

NBN EN 12620:2002Toeslagmaterialen voor beton
NBN EN 14188-1:2004Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialen
NBN EN 14188-2:2005Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen
NBN EN 12899-1:2002Weguitrusting : permanente, verticale verkeerstekens. Deel 1, vaste verkeersborden
prEN 12899-4:2002Weguitrusting - Vast opgestelde, vertikale verkeerstekens - Deel 4: Productiecontrole
prEN 12899-5:2002Weguitrusting - Vast opgestelde, vertikale verkeerstekens - Deel 5: Typetesten
NBN EN 1423:1997Wegmarkeringsmaterialen - Strooimateriaal - Glasparels, anti-slip toeslagmaterialen en een mengsel ervan
NBN EN 1423:1997/A1:2003Wegmarkeringsmateriaal - Strooimateriaal - Glasparels, anti-slip toeslagmaterialen en een mengsel ervan
NBN EN 1424:1997Wegmarkeringsmaterialen - Voorgemengde glasparels
NBN EN 13043:2002Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden
NBN EN 13242:2003Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouw
NBN EN 1338:2003Betonstraatstenen : eisen en beproevingsmethoden
NBN EN 1339:2003Betontegels : eisen en beproevingsmethoden
NBN EN 1340:2003Betonboordstenen - Eisen en beproevingsmethoden
prEN 12899-1 rev:2005Weguitrusting - Vast opgestelde, vertikale verkeerstekens - Deel 1: Verkeersborden
NBN EN 1463-2:2000Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende wegdekreflectoren - Deel 2: Praktijkbeproeving
NBN EN 1463-1:1997Wegmarkeringen - Retroreflecterende wegdekreflectoren - Deel 1: Initiële prestatie-eisen
NBN EN 1463-1:1997/A1:2003Wegmarkeringen - Retroreflecterende wegdekreflectoren - Deel 1: Initiële prestatie-eisen
NBN EN 1790:1998Materialen voor wegmarkering - Voorgevormde wegmarkeringen
EN 1790:1998/prA1:2001Materialen voor wegmarkering - Voorgevormde wegmarkeringen
NBN EN 13877-3:2005Betonverhardingen : deel 3 : specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen
NBN EN 1433:2003Afwateringsgoten voor verkeersgebieden : classificatie, ontwerp- en beproevingseisen, merken en conformiteitsbeoordeling
NBN EN 40-7:2003Lichtmasten - Deel 7: Eisen voor composiet lichtmasten van met vezel versterkte polymeren
NBN EN 40-6:2002Lichtmasten - Deel 6: Eisen voor aluminium lichtmasten
NBN EN 40-5:2002Lichtmasten - Deel 5: Eisen voor stalen lichtmasten
prEN 14695:2005Flexible sheets for waterproofing — Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles — Definitions and characteristics
NBN EN 14396:2004Vaste ladders voor mangaten
NBN EN 1916:2002Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
NBN EN 1917:2002Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton
NBN EN 13101:2003Klimijzers voor toegangsputten - Eisen, markering, beproeving en conformiteitsbeoordeling
EN 13108-1:2006Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 1, asfaltbeton
EN 13108-2:2006Bitumineuze mengsels : materiaaleisen. Deel 2, asfaltmengsels voor dunne lagen
EN 13108-4:2006Bituminous mixtures : material specifications. Part 4, hot rolled asphalt
EN 13108-5:2006Bitumineuze mengsels : materiaaleisen. Deel 5, split mastic asfalt
EN 13108-6:2006Bituminous mixtures : material specifications. Part 6, mastic asphalt
EN 13108-7:2006Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 7, zeer open asfaltbeton
NBN EN 13108-8:2006Bitumineuze mengsels : materiaalspecificaties. Deel 8, asfaltgranulaat
NBN EN 12966:2015Verticale verkeerstekens : variabele verkeersborden
FprEN 14388:2014Verkeerslawaaibeperkende constructies - Specificaties
NBN EN 13249:2014Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersgebieden (exclusief spoorwegen en asfaltlagen)
NBN EN 1423:2012Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide (+AC:2013)
NBN EN 1341:2013Natuursteentegels voor buitenbestrating : eisen en beproevingsmethoden
NBN EN 1342:2013Keien van natuursteen voor buitenbestrating : eisen en beproevingsmethoden
NBN EN 1343:2013Trottoirbanden in natuursteen : eisen en beproevingsmethodenupdate: 16/06/2014