Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Lexicon 
BPR (Bouwproductenrichtlijn)
Europese Richtlijn uit 1989 (106/89/EEC). De Bouwproductenrichtlijn is in de eerste plaats een 'economische' richtlijn. Zij harmoniseert de voorwaarden die in de verschillende Europese lidstaten gelden om een bouwproduct op de markt te mogen brengen. Deze voorwaarden worden gebundeld en uitgedrukt in zes essentiële kenmerken die een constructie dient te vertonen. De BPR schept een kader om voor de producten die in een constructies worden toegepast aan te tonen dat zij het voldoen van deze constructie aan de eisen voor deze zes kenmerken niet in het gedrang brengen.


AoC (Attestation of Conformity)
AVCP
BPR (Bouwproductenrichtlijn)
CE-markering
CEN
CENELEC
CPD (Construction Products Directive)
CPR
DAV (Date of Availability)
DoP
DoW (Date of Withdrawal)
EAD
EC
EHD (Environmental Help Desk)
EN
Essentiële kenmerken (CPD)
Essentiële kenmerken (CPR)
ETA
FPC (Factory Production Control)
Fundamentele kenmerken (CPR)
FV (Formal Vote)
hEN
ITT (Initial Type Testing)
JOCE (Journal officiel de la Communauté européenne)
LCA (Life Cycle Analysis)
NAD (nationaal applicatiedocument)
Notified Body / NB / NoBo
NPD (No Performance Determined)
TS
UAP
UAP (Unique Acceptance Procedure)
WI (Work Item)update: 16/06/2014