Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Lexicon 
AoC (Attestation of Conformity)
Overeenkomstigheids- of conformiteitsattestering - Het AoC-niveau voor een product wordt vermeld in bijlage ZA van de norm. Afhankelijk van het attesteringsniveau moeten bepaalde onderdelen van het conformiteitsonderzoek door een aangemelde instantie worden uitgevoerd.

TakenCertificatieConformiteitsverklaring
 1+12+234
Initiëel typeonderzoek van het product (ITT)NBNBPPNBP
Productiecontrole in de fabriek (FPC)PPPPPP
Interne beproevingPPP   
Initiële inspectie van de fabriek en FPCNBNBNBNB  
Permanente bewaking en beoordeling van FPCNBNBNB   
Externe beproevingNB     

NB : taak voor de aangemelde instantie
P : taak voor de producent


AoC (Attestation of Conformity)
AVCP
BPR (Bouwproductenrichtlijn)
CE-markering
CEN
CENELEC
CPD (Construction Products Directive)
CPR
DAV (Date of Availability)
DoP
DoW (Date of Withdrawal)
EAD
EC
EHD (Environmental Help Desk)
EN
Essentiële kenmerken (CPD)
Essentiële kenmerken (CPR)
ETA
FPC (Factory Production Control)
Fundamentele kenmerken (CPR)
FV (Formal Vote)
hEN
ITT (Initial Type Testing)
JOCE (Journal officiel de la Communauté européenne)
LCA (Life Cycle Analysis)
NAD (nationaal applicatiedocument)
Notified Body / NB / NoBo
NPD (No Performance Determined)
TS
UAP
UAP (Unique Acceptance Procedure)
WI (Work Item)update: 16/06/2014