Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Lexicon 
NPD (No Performance Determined)
De Europese normen laten voor de meeste kenmerken de optie 'NPD' (No Performance Determined) toe. Als voor een bepaald kenmerk deze optie gebruikt wordt, betekent dit dat de effectieve prestaties van het product voor dat kenmerk niet bepaald werden en dat er ook geen garanties gegeven worden.

De optie NPD is niet toegelaten voor kenmerken waarvoor er eisen zijn vastgelegd in het land waar het product gebruikt zal worden en voor die kenmerken die essentiëel zijn voor het product (die a.h.w. bepalend zijn om een product als dusdanig te mogen beschouwen).


AoC (Attestation of Conformity)
AVCP
BPR (Bouwproductenrichtlijn)
CE-markering
CEN
CENELEC
CPD (Construction Products Directive)
CPR
DAV (Date of Availability)
DoP
DoW (Date of Withdrawal)
EAD
EC
EHD (Environmental Help Desk)
EN
Essentiële kenmerken (CPD)
Essentiële kenmerken (CPR)
ETA
FPC (Factory Production Control)
Fundamentele kenmerken (CPR)
FV (Formal Vote)
hEN
ITT (Initial Type Testing)
JOCE (Journal officiel de la Communauté européenne)
LCA (Life Cycle Analysis)
NAD (nationaal applicatiedocument)
Notified Body / NB / NoBo
NPD (No Performance Determined)
TS
UAP
UAP (Unique Acceptance Procedure)
WI (Work Item)update: 16/06/2014