Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Lexicon 
Essentiële kenmerken (CPD)
De BPR harmoniseert alle bestaande voorwaarden om een bouwproduct op de markt te brengen. Deze voorwaarden worden uitgedrukt als een aantal kenmerken die constructies waarin de producten verwerkt worden, moeten vertonen. De BPR groepeert deze voorwaarden in zes essentiële kenmerken :

  • stabiliteit;
  • brandveiligheid;
  • gebruiksveiligheid;
  • akoestische efficiëntie;
  • energetische efficiëntie;
  • milieuaspecten en gezondheid van de gebruiker

Ten behoeve van de praktijk worden deze algemene essentiële kenmerken vertaalt in technische specificaties voor de producten die in bouwwerken worden toegepast. Voor een gegeven product zijn niet noodzakelijkerwijs alle essentiële kenmerken relevant.


AoC (Attestation of Conformity)
AVCP
BPR (Bouwproductenrichtlijn)
CE-markering
CEN
CENELEC
CPD (Construction Products Directive)
CPR
DAV (Date of Availability)
DoP
DoW (Date of Withdrawal)
EAD
EC
EHD (Environmental Help Desk)
EN
Essentiële kenmerken (CPD)
Essentiële kenmerken (CPR)
ETA
FPC (Factory Production Control)
Fundamentele kenmerken (CPR)
FV (Formal Vote)
hEN
ITT (Initial Type Testing)
JOCE (Journal officiel de la Communauté européenne)
LCA (Life Cycle Analysis)
NAD (nationaal applicatiedocument)
Notified Body / NB / NoBo
NPD (No Performance Determined)
TS
UAP
UAP (Unique Acceptance Procedure)
WI (Work Item)update: 16/06/2014