Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Lexicon 
AVCP
Assessment and Verification of Constancy of Performance (Beoordeling en Verificatie van de Bestendigheid van de Prestaties)


Nieuwe benaming voor het attesteringsniveau uit de oude Bouwproductenrichtlijn. Het AVCP niveau bepaalt wie verantwoordelijk is voor de typeproeven, monsternemingen en beoordeling en opvolging van het productiecontrolesysteem. In de nieuwe verordening zijn 5 systemen voorzien voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid. Het systeem dat voor een bepaald product van toepassing is, wordt vermeld in de bijlage ZA van de geharmoniseerde norm. De Europese Commissie bepaald welk systeem van toepassing wordt voor een bepaald product


AoC (Attestation of Conformity)
AVCP
BPR (Bouwproductenrichtlijn)
CE-markering
CEN
CENELEC
CPD (Construction Products Directive)
CPR
DAV (Date of Availability)
DoP
DoW (Date of Withdrawal)
EAD
EC
EHD (Environmental Help Desk)
EN
Essentiële kenmerken (CPD)
Essentiële kenmerken (CPR)
ETA
FPC (Factory Production Control)
Fundamentele kenmerken (CPR)
FV (Formal Vote)
hEN
ITT (Initial Type Testing)
JOCE (Journal officiel de la Communauté européenne)
LCA (Life Cycle Analysis)
NAD (nationaal applicatiedocument)
Notified Body / NB / NoBo
NPD (No Performance Determined)
TS
UAP
UAP (Unique Acceptance Procedure)
WI (Work Item)update: 16/06/2014