Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Links 
Diverse

Directive Produits de Construction
Normen-antenne WTCB
Snapshot Harmonised Standards (CEN)

Belgische Overheid (regionaal en federaal)

Qualité et Construction (SPW)
Qualité et Construction (MOW-AOSO)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Overheidsopdrachten
FOD Economie, Procedures ter opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer

Normalisatie

Normalisatiebureau (NBN)
Comité Européen de Normalisation (CEN)
European Organisation for Technical Approvals (EOTA)

Europa

Nando CPD
Construction Homepage
References of harmonised standards
Standards policy homepage
TRIS - Technical Regulations Information System

Federaties

Federatie van de cementnijverheid (Febelcem)
Federatie van de betonindustrie (Febe)
Confederatie Bouw
Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken (BFAW)
SIGNEQ

Certificatie en Goedkeuringen

Onpartijdige instelling voor de Controle van de Bouwproducten (COPRO)
Probeton
Opzoekingscentrum van de Cemennijverheid (OCCN)
Belgian Construction Certification Association (BCCA)
Belgian Union of Certification and Attestation Bodies for Construction Products (BUCP)
Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb)
Infopoint BENOR-ATG

Typebestekken

Cahier des Charges Types RW99
Standaardbestek 250
Typebestek 2000 (Brussel)

Onderzoekscentra

Unie van de Collectieve Research Centra (UCRC)
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)
Onderzoekscentrum van de Cementnijverheid (OCCN)
Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf (WTCB)
Technisch Centrum voor de Houtnijverheid (TCHN)
SIRRIS - Het collectief centrum van de technologische industrie
Centexbel

Milieu & Normalisatie

CEN Environmental Helpdesk
NEN - Dangerous substances
update: 16/06/2014