Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


De mandaten 
De mandaten zijn vragen of opdrachten van de Europese Commissie aan de Europese Normalisatieinstellingen om, voor een bepaald domein of voor een bepaald product, normalisatiewerkzaamheden op te starten.

In de mandaten die gegeven worden in het kader van de Bouwproductenrichtlijn, legt de commissie vast welke productkenmerken geharmoniseerd zijn of die m.a.w. een invloed kunnen hebben op één of meerdere van de zes essentiële kenmerken voor het bouwwerk.

Road equipment (CEN/TC 226)

Mandaat M/111 - Circulation fixtures
Mandaat M/111 - Circulation fixtures (Addendum)
Mandaat M/132 - Circulation fixtures (Addendum)

Road materials (CEN/TC 227)

Mandaat M/124 - Road construction products
Mandaat M/124 - Road construction products (Addendum)
Mandaat M/387 - Road construction products (Addendum)

Dangerous substances (CEN/TC 351)

Mandaat M/366 - Assessment of release of dangerous substancesDe mandaten voor andere bouwproducten zijn beschikbaar op www.dpcnet.org.


Meer info ...

EC - Standardization mandatesupdate: 16/06/2014