Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Producten met CE-markering 

update: //


Via deze pagina kan een producent kenbaar maken dat zijn product(en) CE-gemarkeerd is(zijn). Naast een overzicht zullen ook detailgegevens geraadpleegd kunnen worden.
Alle opmerkingen, suggesties, commentaren, ... in verband met deze pagina zijn meer dan welkom.


Domein
Productgroep   
reset

ProducentProductMateriaalToepassingAoCInfo


Disclaimer

De vermelding van een product in dit overzicht betekent geenszins dat het OCW een oordeel geeft over de kwaliteit van dit product of de geschiktheid van het product voor gelijk welke toepassing.

De vermelde gegevens zijn deze die meegedeeld worden door de producent. Het OCW controleert niet of deze gegevens correct zijn. Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de producent om zijn product op de correcte manier te identificeren en te karakteriseren.

Een potentiële gebruiker van een product wordt aangeraden bij de producent te informeren naar de laatste versie van de technische fiche voor het product of de producten die hij wenst toe te passen. Bovendien moeten de verklaarde prestaties steeds getoetst worden aan de vereisten voor de beoogde toepassing.update: 16/06/2014