Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Nieuws 
14/12/2005Infosessie : CE-markering in de bouw
meer info...
  
05/12/2005OCW & Normalisatie
meer info...
  
24/11/2005Producten met CE-markering
 
  
18/11/2005Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 283 goedgekeurde documenten. 202 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 447.

Download
 
  
20/10/2005REC-workshop : Veiligheidsconstructies voor wegen
Na een eerste sessie op 2 juni, organiseert de Road Equipment Commission in het najaar nog een reeks gelijkaardige workshop over EN 1317.

Recent werd deel 5 van de reeks EN 1317 goedgekeurd. Hiermee wordt groen licht gegeven voor de CE-markering van veiligheidsconstructies voor wegen. Na de voorziene overgangsperiode zullen alle betonnen en metalen vangrails dan ook moeten voorzien zijn van de verplichte CE-markering.

Tijdens de workshop wordt een algemene inleiding gegeven op EN 1317 en de botsproeven die het prestatieniveau van een veiligheidsconstructie bepalen. Er wordt eveneens getracht een aantal oplossingen aan te reiken voor de concrete invulling van de duurzaamheid van deze constructies. De overheid doet tenslotte enkele voorstellen voor het de keuze van veiligheidsconstructies in functie van de verkeerssituatie.

Momenteel zijn volgende data gepland :
12/10/2005 - Limburg
09/11/2005 - Vlaanderen
30/11/2005 - Luik, Verviers, Luxemburg
07/12/2005 - Namen - Luxemburg
14/12/2005 - Henegouwen - Waals-Brabant - Brussel
 
  
09/08/2005Normen antenne - Franstalige versie
Het OCW heeft een begin gemaakt met de vertaling van zijn site 'normen antenne' naar het Frans
 
  
2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013update: 16/06/2014