Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Nieuws 
20/12/2007Nieuw snapshot CEN (08/11/2007)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 239 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 113 andere normen zijn reeds beschikbaar maar dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. Van 14 andere normen zijn nog geen officiële versies beschikbaar. 110 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 464 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.
 
  
04/12/2007Official Journal C290
De Europese Commissie heeft in Offical Journal C290 van 04/12/2007 een geactualiseerd overzicht gepubliceerd van de geharmoniseerde normen die uitgewerkt worden als onderdeel van de bouwproductenrichtlijn (89/106/EEC). De lijst kan hier gedownload worden.

In tegenstelling voor de voorgaande edities worden de verschillende implementatiedata niet meer vermeld in het Official Journal zelf. Daarvoor wordt nu verwezen naar een onderdeel van de NANDO-CPD site.
 
  
18/10/2007EN 12899-1: Rekenmodel
De nieuwe versie van EN 12899-1 (Weguitrusting - Vast opgestelde, vertikale verkeerstekens - Deel 1: Verkeersborden) zal binnen afzienbare tijd van toepassing worden. Producenten en leveranciers van verkeerstekens zullen bepaalde informatie moeten geven over de prestaties van hun oplossing (het volledige verkeersteken of de individuele onderdelen). Voor de steunpalen en de borden kan dit, naar keuze, gebeuren door een proefopstelling of door middel van een rekennota.

Om de betrokkenen op weg te helpen heeft het OCW een eenvoudig voorbeeld opgesteld voor de stabiliteitsberekening van de steunpalen. Het voorbeeld is niet geldig voor grotere constructies. De stabiliteitsberekening van het bord werd evenmin voorzien.

Het voorbeeld werd gerealiseerd in samenwerking met SIGNEQ en het WTCB.

Het voorbeeld kan hier gedownload worden.
 
  
25/09/2007Nieuw snapshot CEN
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 241 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 106 andere normen zijn reeds beschikbaar maar dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. Van 14 andere normen zijn nog geen officiële versies beschikbaar. 108 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 469 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.
 
  
24/09/2007CROW informatiebijeenkomsten CE-gemarkeerd asfalt
Vanaf 1 maart 2008 mag nog enkel CE-gemarkeerd asfalt op de markt gebracht worden. De toepassing van de Europese normen voor de productie en de levering van asfalt wordt vanaf die datum verplicht. Niet alleen voor de producenten maar ook voor opdrachtgevers, bestekschrijvers en wegbeheerders is dit een belangrijke verandering.

Enkele van de Europese asfaltnormen stellen twee specificatiemethodes voor. De meer prestatiegerichte fundamentele aanpak en de eerder traditionele empirische benadering. In België en een aantal andere Europese landen werd gekozen voor de empirische benadering. In o.a. Nederland werd voor asfaltbeton (EN 13108-1) daarentegen voor de fundamentele benadering gekozen.

CROW organiseert een reeks infonamiddagen rond de verschillende wijzigingen die de Europese normen en de Nederlandse keuzes zullen teweegbrengen. Er wordt o.a. ook ingegaan op de gevolgen voor de bestekken.

Meer info op www.crow.nl/asfalt
 
  
03/09/2007Website normensteunpunt: Nieuwe versie
De website van het OCW normensteunpunt werd vernieuwd. Naast een kosmetische ingreep werd ook de structuur van de site aangepakt. Het nieuws krijgt een prominentere plaats en er werden enkele nieuwe pagina's toegevoegd. De gewijzigde structuur laat toe om van een Nederlandstalige naar een Franstalige pagina te gaan en de toegankelijkheid van de site via zoekmachines werd verbeterd.

Diegenen die graag op de hoogte blijven van wijzigingen van de site, kunnen zich nu abonneren op de RSS-newsfeed van het OCW normensteunpunt. Meer info klik hier.
 
  
29/08/2007CEN - Zoekprogramma
CEN heeft sinds enige tijd aan zijn site de mogelijkheid toegevoegd om te zoeken in de database van normen en lopende normalisatieprojecten. De database kan op verschillende manier ondervraagd worden. Voor de nog niet verschenen normen wordt ook de verwachte beschikbaarheidsdatum vermeld.

U kan de zoekmachine bereiken via de site van CEN of rechtstreeks op dit adres: www.cen.eu/esearch.
 
  
08/06/2007Mandaten BPR
De mandaten van de Europese Commissie aan CEN voor de ontwikkeling van normen voor producten voor de wegenbouw zijn nu beschikbaar.
meer info...
  
07/06/2007Revisie van de BPR
Tijdens de CEN Construction Sector Network Conference 2007 in Rotterdam (NL) heeft Vicente Leoz-Arguelles van de Europese Commissie een aantal discussiepunten geïntroduceerd in verband met de revisie van de Bouwproductenrichtlijn. Met de herziening van de Richtlijn wil Europa vooral meer rekening houden met de kleine en middelgrote ondernemingen. Een betere omkadering van de Notified Bodies, een versterking van het markttoezicht en een informatiecampagne voor het grote publiek zouden moeten resulteren in een beter begrip (en aanvaarding) van de CE-markering.

De documenten kunnen gedownload worden van de CEN-website (www.cen.eu) of via deze links.

link 1
link 2
 
  
30/05/2007De informatie onder 'Producenten' werd uitgebreid met het domein 'Geotextiel'.
meer info...
  
02/05/2007EN 1317-5: Definitieve tekst beschikbaar
De norm EN 1317-5 (Road restraint systems - Part 5: Product requirements, durability and evaluation of conformity) is eindelijk definitief. Na een beroepsprocedure die geleid heeft tot een kleine aanpassing, is de definitieve tekst nu beschikbaar gesteld door CEN. Binnen enkele weken zal de tekst ook bij het NBN verkrijgbaar zijn.

Deel 5 van de reeks EN 1317 introduceert de CE-markering voor vangrails en aanverwante uitrusting. Volgens de laatste versie van het CEN snapshot wordt de CE-markering voor dit type producten verplicht vanaf 31/01/2011.
 
  
20/04/2007Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 328 goedgekeurde documenten. 247 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 471.

Download
 
  
02/04/2007Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 328 goedgekeurde documenten. 248 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 471.

Download
 
  
11/01/2007Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 319 goedgekeurde documenten. 248 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 463.

Download
 
  
2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013update: 16/06/2014