Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Nieuws 
19/12/2008EN 12899: Verticale signalisatie - Date of Withdrawalweguitrusting
Op 16/12/2008 heeft de Europese Commissie in het Official Journal (C321/1) een geactualiseerd overzicht gepubliceerd van de geharmoniseerde normen in het kader van de Bouwproductenrichtlijn.

Voor de norm EN 12899-1 (Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 1: vaste verkeersborden) is de coexistentieperiode verlengd tot 01/01/2013. In tegenstelling tot wat eerder aangekondigd werd, zal de CE-markering dus pas vanaf deze datum effectief verplicht worden.

Uiteraard verandert dit niets aan de maatregelen die genomen dienen te worden om de CE-markering op een reglementaire wijze aan te brengen. Producenten van verticale verkeerstekens dienen nog steeds de een productiecontrolesysteem te implementeren en de prestaties van de geharmoniseerde kenmerken te verklaren op basis van de resultaten van de initiële typeproeven of -berekeningen.

Meer info
Official Journal
NANDO CPD
 
  
15/12/2008REC Newsletter
Om de professionelen uit de wegensector (beter) te informeren over de evolutie op het vlak van weguitrusting, heeft de REC beslist een nieuwsbrief te verspreiden.

Met de nieuwsbrief wil de REC vooral wat meer bewustzijn voor de nieuwe normen creëren en wil zij zich nog meer profileren als aanspreekpunt voor alle informatie in verband met weguitrusting.

U kan de nieuwsbrief hier downloaden.
 
  
01/12/2008Nieuw snapshot CEN (01/12/2008)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 325 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 97 andere normen zijn reeds goedgekeurd maar zijn nog niet beschikbaar of dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. 80 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 502 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Annex : download
 
  
03/11/2008Nieuw snapshot CEN (03/11/2008)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 325 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 89 andere normen zijn reeds goedgekeurd maar zijn nog niet beschikbaar of dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. 80 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 494 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Annex : download
 
  
15/10/2008Nieuw snapshot CEN (30/09/2008)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 308 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 69 andere normen zijn reeds goedgekeurd maar dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. 78 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 455 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Annex : download
 
  
14/10/2008REC workshops verticale signalisatie
De meest recente versies van de presentaties tijdens de REC workshops over de normen EN 12899 voor verticale signalisatie zijn hier beschikbaar.
 
  
22/09/2008Nieuw snapshot CEN (27/08/2008)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 308 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 81 andere normen zijn reeds beschikbaar maar dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. 78 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 467 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Annex : download
 
  
12/09/2008REC roadshow: Verticale signalisatie - sessie van 23/09 en 25/09
Sinds november 2007 zijn alle normen in de reeks EN 12899-x beschikbaar. Met de publicatie van deze vijf Europese normen is meteen de laatste fase voor de invoering van de verplichte CE-markering voor de verticale signalisatie ingezet. Hoog tijd dus voor iedereen die van ver of nabij met deze materie te maken heeft, om kennis te nemen van de nieuwe normen en de praktische gevolgen van hun toepassing.

De Road Equipment Commission (REC) organiseert een reeks infosessies om u te helpen u optimaal voor te bereiden op deze overschakeling.

U kan meer informatie over de inschrijving en alle praktische details terugvinden in de uitnodiging.

Deze sessies zijn gratis en voor iedereen toegankelijk; een sandwichlunch en een drink worden U eveneens aangeboden!
meer info...
  
04/09/2008Roadshow WTCB - FOD Economie
De bouwprofessioneel wordt vandaag de dag geconfronteerd met een grote toevloed aan Europese normen en alsmaar strenger wordende reglementeringen, die echter ook vaak aan de grondslag liggen van belangrijke innovatieve ontwikkelingen waarvan de industriële eigendom beschermd dient te worden. Binnen de huidige bouwsector heerst er dan ook een reële nood aan sensibilisering en informatie hieromtrent. Het is immers onontbeerlijk dat de verschillende bouwpartners – ongeacht de omvang van hun onderneming – elkaar goed begrijpen en over dezelfde hulpmiddelen beschikken.

De Federale Overheidsdienst 'Economie' en het WTCB hebben daarom beslist om op 4, 5, 6, 12 en 13 november 2008 in de vijf Vlaamse provincies een Roadshow te organiseren rond het thema normen, STS, TV’s, vrijwillige (ATG, BENOR) of verplichte (CE-markering) labels, octrooien, ...
meer info...
  
04/08/2008Nieuw snapshot CEN (30/07/2008)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 309 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 80 andere normen zijn reeds beschikbaar maar dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. 77 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 466 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Annex : download
 
  
11/07/2008COPRO genotificeerd voor EN 1317-5
De Belgische Federale Overheidsdienst Economie heeft COPRO genotificeerd voor de producten die onder de scope van de Europese norm EN 1317-5 - Afschermende constructies voor wegvoertuigen, vallen.

Het gaat hier onder meer om de gekende vangrailconstructies en obstakel-beveiligers.

meer info
 
  
04/07/2008Nieuw snapshot CEN (30/06/2008)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 311 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 72 andere normen zijn reeds beschikbaar maar dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. 95 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 479 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.
 
  
02/06/2008Nieuw snapshot CEN (29/05/2008)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 311 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 61 andere normen zijn reeds beschikbaar maar dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. 96 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 468 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.
 
  
27/05/2008De interne markt voor bouwproducten - Revisie van de Bouwproductenrichtlijn
De Europese Commissie maakt werk van zijn intentie om de Bouwproductenrichtlijn te verduidelijken en te vereenvoudigen.

In zijn huidige vorm wordt de Richtlijn vervangen door een verordening (Construction Products Regulation). De nieuwe tekst wil o.a. het verschil met de andere Nieuwe Aanpak Richtlijnen verduidelijken. Voor de bouwproducten moet het 'op de markt brengen' vooral vereenvoudigd worden door een transparante productbeschrijving, de zgn. 'harmonised technical language'. Tegelijkertijd moet er voldoende vertrouwen gecreëerd worden in de, onder de CE-markering verklaarde, productprestaties.

Enkele opvallende voorstellen:

  • Toevoeging van een essentiëel kenmerk - duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen - aan de lijst van essentiële kenmerken (nu 'basic work requirements')

  • Wijziging van het systeem van Attestering van overeenkomstigheid (5 niveau's i.p.v. 6)

  • Invoering van vereenvoudigde (en goedkopere) procedures voor ITT

  • Vereenvoudiging van het systeem van ETAG's en CUAP's (vervanging door een 'European Assessment Document' of EAD)

  • Invoering van verplichtingen voor de gebruiker

  • Vrijstelling van CE-markering in enkele bijzondere gevallen

  • CE-markering als enige conformiteitsmerk voor de geharmoniseerde kenmerken

  • ...Meer info ...
European Commission: Making the internal market for construction products a reality
European Commission: Commission proposes further cuts in red tape for construction products'
European Commission: Construction Homepage
 
  
28/04/2008Nieuw snapshot CEN (28/04/2008)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 312 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 59 andere normen zijn reeds beschikbaar maar dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. Van 1 norm isn nog geen officiële versie beschikbaar. 94 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 466 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.
 
  
18/04/2008CEN Environmental Helpdesk - e-learning module
De Environmental Helpdesk van CEN heeft de presentaties die tijdens een recent trainingsprogramma gebruikt werden, nu ook online beschikbaar gemaakt. Bovendien werd ook een e-learning module ontwikkeld die nu iedereen toelaat meer te weten te komen over de integratie van milieuaspecten in normen en de verschillende informatiebronnen en/of hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn.

De site van de Environmental Helpdesk en de e-learning module zijn beschikbaar via www.cen.eu/sh/ehd (kies 'Environmental training' voor de e-learning module)
 
  
18/04/2008REC Workshops - Verticale signalisatie
Sinds eind 2007 zijn de normen voor verticale verkeerstekens beschikbaar bij het Normalisatiebureau (NBN - voorheen BIN). Vanaf 1 september 2008 wordt CE-markering mogelijk en vanaf 1 september 2009 verplicht voor producten voor weguitrusting die onder NBN EN 12899-1 vallen, klassieke verkeerstekens en geavanceerder inwendig of uitwendig verlichte borden.

Om de betrokken vakmensen te informeren en te helpen zich op deze overschakeling voor te bereiden, organiseert de REC in 2008 een reeks infosessies rond dit thema.
 
DatumUurPlaatsAdres
20/05/200812:00-17:00LimburgProvinciehuis Hasselt
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
24/06/200812:00-17:00LiègeCentre Mercury
Rue Wérihet 1,
4020 Wandre
03/06/200812:00-17:00NamurMoulin de Beez
Rue du Moulin de Meuse 4,
5000 Namur (Beez)
11/09/200812:00-17:00HainautHainaut Développement
Boulevard Initialis 22,
7000 Mons
23/09/200812:00-17:00West-VlaanderenConfederatie Bouw
Kortrijksestraat 389A,
8500 Kortrijk
25/09/200812:00-17:00Oost-VlaanderenStadhuis Gent
Botermarkt 1,
9000 Gent
02/10/200808:00-13:00Vlaams-Brabant + BrusselOCW
Fokkersdreef 21,
1933 Sterrebeek
02/10/200812:00-17:00Brabant-Wallon + BruxellesOCW
Fokkersdreef 21,
1933 Sterrebeek

In de overzichtstabel is steeds het tijdstip van de ontvangst met koffie vermeld. De eigenlijke infosessie start telkens een uur later (13.00 uur voor de namiddagsessies, 09.00 uur voor de Nederlandstalige sessie op 2 oktober 2008 in Sterrebeek).

De sponsors bieden een lichte lunch (sandwiches) en een afsluitende drink aan (de Nederlandstalige sessie op 2 oktober 2008 in Sterrebeek wordt met een lunch afgesloten).

Voor meer details en het inschrijvingsformulier klikt u hier.
 
  
28/03/2008Nieuw snapshot CEN (28/03/2008)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 314 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 49 andere normen zijn reeds beschikbaar maar dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. Van 6 andere normen zijn nog geen officiële versies beschikbaar. 93 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 462 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Corrigendum : download
 
  
29/02/2008Nieuw snapshot CEN (26/02/2008)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 231 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 131andere normen zijn reeds beschikbaar maar dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. Van 6 andere normen zijn nog geen officiële versies beschikbaar. 97 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 465 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.
 
  
11/02/2008FOD Economie: Innovatiepremie
Innovatie is één van de stuwende krachten van onze economie. Creativiteit is nodig om een duurzame groei en tewerkstelling tot stand te brengen.

Eén van de maatregelen van de FOD Economie om innovatie in de ondernemingen aan te moedigen is de innovatiepremie. Vanwege het succes in 2006 werd hij verlengd tot eind 2008.
Ondernemers, ziehier een efficiënt middel om de concurrentiekracht van uw onderneming te versterken dankzij een optimale benutting van een quasi onuitputtelijke hulpbron: de ideeën van uw werknemers.
De FOD Economie roept bedrijfsleiders dan ook op massaal gebruik te maken van deze gunstige maatregel.

Brochure
Aanvraagformulier
Persbericht
 
  
03/01/2008Overzicht normalisatie BPR
CEN heeft recent een rapport gepubliceerd met de actuele status van de ontwikkeling van normen in het kader van de bouwproductenrichtlijn. Het rapport kan hier geconsulteerd worden.
 
  
2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013update: 16/06/2014