Enquetes



alle enquetes

Agenda



alle items






op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Nieuws 
18/12/2009QUIESST: Europe's road is getting quieter
On Tuesday 10 November 2009 QUIESST (QUIetening the Environment for a Sustainable Surface Transport) successfully kicked off. The fruitful meeting gathered all the partners of the project at the ERF premises in Brussels. QUIESST is a 36-month project co-founded by the European Commission within the 7th Framework Programme.

Considering that noise reduction is an indispensable measure to ensure the sustainability of surface transport, QUIESST sets out the ambitious objective to optimise the global performance of Noise Reducing Devices - NRD (barriers, claddings, covers and added devices following EN14388) through a holistic approach that will consider three fundamental aspects of NRDs: the intrinsic, the extrinsic and their sustainability.

The ERF will lead the dissemination Work Package and will support the management phase. More information about the QUIESST project is available on a dedicated website.

More info: QUIESST website
 
  
16/12/2009Nieuw snapshot CEN (04/12/2009)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Annex : download
 
  
15/11/2009Nieuw snapshot CEN (04/11/2009)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Annex : download
 
  
28/09/2009SPW - Productfiches
In het kader van de continue verbetering van de kwaliteit van infrastructuur, heeft SPW productfiches opgemaakt. Deze fiches zijn bestemd voor de vertegenwoordigers van het Waals Gewest op de werven. Bepaalde informatie kan ongetwijfeld ook voor anderen nuttig zijn.

De inhoud van de fiches is gebaseerd op de voorschriften van de toekomstige versie van typebestek RW99. In de fiches wordt een summier overzicht gegeven van de informatie die nodig is voor de controle van de producten en hun verwerking op de werf.

De fiches zijn enkel in het Frans beschikbaar in de rubriek CCT RW 99 van de site Q&C (Franstalige versie) of via deze link

http://qc.spw.wallonie.be/fr/cahier/frame.jsp?fiches.html
 
  
11/09/2009Roadshow granulaten (20/10/2009)
Het OCW, WTCB en OCCN hebben het genoegen u uit te nodigen voor gratis studienamiddagen over het thema granulaten: specificaties, kwaliteit en innovatie, die zullen plaatsvinden op 20 oktober en 17 november aanstaande, respectievelijk in Hasselt (Provinciehuis) et in Luik (kasteel van Colonster). Gelijkaardige sessies zijn ook voorzien in Namen (Moulins de Beez) en in Zwijnaarde (Huis van de Bouw) tijdens de eerste helft van 2010.

Het aantal deelnemers is beperkt. Gelieve uw deelname te willen bevestigen. Het volledige programma en praktische inlichtingen kan u hier terugvinden..
 
  
16/07/2009EN 12271 en EN 12273: Nieuwe DoW
Tijdens de 69ste vergadering van het SCC (Standing Committee on Construction) werd beslist de DoW voor de normen EN 12271 (Oppervlaktebehandeling van verhardingsoppervlakken - Eisen) en EN 12273 (Slems : voorschriften) samen te laten vallen en uit te stellen tot 01.01.2011. De CE-markering wordt dus pas vanaf deze datum effectief verplicht.
 
  
15/06/2009Nieuw snapshot CEN (04/06/2009)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.
 
  
15/06/2009NBN Brochure: Stand van zaken van de normalisatie
Het NBN heeft onlangs een informatiebrochure gepubliceerd met een overzicht van de stand van zaken van de normalisatie in België. De brochure is bestemd voor de leden van de normalisatiecommissies die sinds kort opgericht worden in de schoot van de verschillende sectorale operatoren.

Niettemin bevat de brochure heel wat informatie die nuttig kan zijn voor iedereen die geïnteresseerd is normalisatie in het algemeen of die meer wil vernemen over de sinds kort gewijzigde structuur.

De brochure kan gedownload worden van de NBN-website (www.nbn.be).
 
  
01/04/2009Nieuw snapshot CEN (01/04/2009)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.
 
  
15/03/2009Nieuw snapshot CEN (09/03/2009)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn.

CEN heeft van de gelegenheid trouwens gebruik gemaakt om de opmaak van dit overzicht aan te passen. Enkel de normen waarvoor een addendum of corrigendum bestaat of in ontwikkeling is, worden nog vermeld. Voor de volledige lijst wordt verwezen naar het Official Journal of de lijst op de NANDO-website.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

 
  
18/02/2009Nieuw snapshot CEN (09/02/2009)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. In totaal werden de referenties van 350 normen reeds gepubliceerd in het OJEU. Deze kunnen dus alvast dienen als officiële basis voor de CE-markering van de producten binnen het toepassingsgebied van deze normen. 90 andere normen zijn reeds goedgekeurd maar zijn nog niet beschikbaar of dienen nog officieel in het OJEU gepubliceerd te worden. 75 normen zijn nog in één of andere ontwikkelings- of goedkeuringsfase.

Vandaag bestaan er 515 normen of normprojecten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn. Voor de CE-markering zijn (of worden) deze verplicht van toepassing.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Annex : download
 
  
15/01/2009OCW opleidingscyclus: Wegen en duurzame ontwikkeling
Op dinsdag 20 januari 2009 gaat de zesde editie van de OCW-opleidingscyclus voor vakmensen in de wegenbranche van start. Ook met betrekking tot de weg moet men aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling. Daarom staat niet alleen de eerste lesdag volledig in het teken van dit actuele thema, duurzame wegenbouw is ook de leidraad voor de volgende bouwtechnische lesdagen.

Aarzel ook niet onze website te raadplegen voor aanvullende informatie : www.brrc.be
 
  
2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013



update: 16/06/2014