Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Vangrails 
De normen van de reeks EN 1317-x introduceren een nieuwe benadering voor de specificaties van veiligheidsconstructies. In plaats van vast te leggen uit welke materialen deze vervaardigd moeten worden, of aan welke geometrische kenmerken deze dienen te beantwoorden, moet de fabrikant nu een, in de normen gedefinieerd, kerend vermogen garanderen. Deze eigenschap wordt bepaald door crash-testen die uitgevoerd dienen te worden door erkende en competente labo's. Het prestatieniveau voor het kerend vermogen is functie van de massa en de snelheid van het testvoertuig en de hoek waar dit voertuig inrijdt op de constructie.

De wegbeheerder krijgt met deze nieuwe specificatiemethode een middel om een objectieve keuze te maken voor de veiligheidsconstructies in functie van de bestaande verkeerssituatie.
 

Toepasselijke normen

NBN EN 1317-5:2007+A2:2012  DoW: 01/01/2011
Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen (+AC:2012)  
 
CEN/TR 16303-1:2012  
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting  
 
NBN ENV 1317-4:2002  
Afschermende constructies voor wegen - Deel 4: Prestatieklassen, aanvaardingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor begin- en eindconstructies en overgangsconstructies van geleiderail  
 
CEN/TR 16303-3:2012  
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item Modelling and Verification  
 
CEN/TR 16303-2:2012  
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification  
 
CEN/TR 16303-4:2012  
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 4: Validation Procedures  
 
NBN EN 1317-1:2010  
Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en algemene criteria voor beproevingsmethoden  
 
NBN EN 1317-2:2010  
Afschermende constructies voor wegen - Deel 2: Prestatieklassen, botsproef-beoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails  
 
NBN EN 1317-3:2010  
Afschermende constructies voor wegen. Deel 3, prestatieklassen, beoordelingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers  


Meer info ...

Presentaties tijdens de REC-workshops van 2005
 
Voorstelling van de norm EN 1317
Systemen van overeenkomstigheidsattestering
Metalen constructies (geleiderails en obstakelbeveiligers)
Geprefabriceerde en ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootbanden
Risicoanalyse en voorschriften
 
Goed om weten nr. 21 - Nota van LIN, Administratie Wegen en Verkeer, Afdeling Verkeerskunde
 

Presentaties tijdens de REC-workshops van 23/11/2006
 
EN 1317-1 en -2 - Botsproeven en geleiderailconstructies
EN 1317-3 - Obstakelbeveiligers
ENV 1317-4 - Overgangen
ENV 1317-4 - Begin- en eindstukken
Bijzondere uitrusting voor de bescherming van motorrijders
Mobiele botsabsorbeerders
Toelichting van de overheid
Normalisatie & certificatie
Het Primus vangrail systeem
 
The correlation between injury risk and impact severity index ASI (Dr. M. Shojaati, IVT, ETH Zurich)
 

Presentaties tijdens de REC workshops van 2010
EN 1317: Veiligheidsuitrusting voor wegen, de praktische aanpak
 
EN 1317: een overzicht (J. Kellens, Omnibeton)
Prestatievoorschriften, de correcte keuze (M. Debruyne, MOW)
Aandachtspunten voor de installatie (D. Desaedeleer, MS³)
Besteksvoorschriften, herstellingen en onderhoud (A. Rouffaert, MOW)
Controle en certificatie (K. Vandenneucker, COPRO)
 update: 16/06/2014