Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Geluidsschermen 
EN 14388 beschrijft de prestaties van allerlei types geluidswerende constructies. De proefmethoden om de prestaties van geluidswerende constructies te bepalen kunnen onderverdeeld worden in vier groepen

  • bepaling van de akoestische prestaties op laboratoriumschaal.

  • bepaling van de akoestische prestaties in situ

  • bepaling van de niet-akoestische kenmerken

  • beoordeling van de duurzaamheid (akoestische en niet-akoestische kenmerken)


Afhankelijk van de aard van het element (geluidswerend scherm, geluidswerende bekleding of aanvullende voorzieningen) en de manier waarop het zijn geluidswerende eigenschap vervult (absorptie, diffusie, difractie) zijn bepaalde kenmerken maatgevend.

EN 14388 voorziet ook dat de duurzaamheid van de akoestische en de niet-akoestische kenmerken bepaald wordt. Bovendien is dit kenmerk ook geharmoniseerd zodat een producent geacht wordt hiervoor bepaalde waarborgen te geven.

Geluidsschermen zijn (ongeacht het materiaal waaruit ze vervaardigd worden) onderworpen aan de verplichte CE-markering.
 

Toepasselijke normen

NBN EN 14388:2005+AC:2008  DoW: 01/05/2007
Verkeerslawaaibeperkende constructies - Specificaties  
 
NBN EN 14388:2005  DoW: 01/05/2007
Verkeerslawaaibeperkende constructies - Specificaties  
 
NBN CEN/TS 1793-5:2005  
Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 5: Intrinsieke eigenschappen - In-situ waarden voor geluidreflectie en luchtgeluidisolatie  
 
NBN EN 1794-1:2003  
Verkeersgeluidbeperkende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - Deel 1: Mechanische prestaties en stabiliteitseisen  
 
NBN EN 1794-2:2003  
Verkeersgeluidbeperkende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - Deel 2: Algemene veiligheids- en milieu-eisen  
 
NBN EN 14389-2:2004  
Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures voor de beoordeling van de prestatie op lange termijn - Deel 2: Niet-akoestische kenmerken  
 
NBN CEN/TS 1793-4:2004  
Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 4: Intrinsieke karakteristieken - In situ waarden van de geluidsdiffractie  
 
NBN EN 1793-1:1997  
Geluidbeperkende constructies langs wegen: Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 1: Intrinsieke kenmerken van de geluidabsorptie  
 
NBN EN 1793-2:1997  
Geluidbeperkende constructies langs wegen: Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 1: Intrinsieke kenmerken van de luchtgeluidisolatie  
 
NBN EN 1793-3:1997  
Geluidbeperkende constructies langs wegen: Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 3: Standaard geluidspectrum voor wegverkeer  
 
NBN EN 14389-1:2008  
Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures voor de beoordeling van de prestatie op de lange termijn - Deel 1: Akoestische kenmerken  


Meer info ...

A-tech (Acoustic Technologies)
 
Handleiding CE-markering voor geluidsschermen
 

Presentaties tijdens de REC-workshop van 13/12/2006
 
Het normatief kader (Peter Houtave, A-Tech)
De rol van de aangemelde instellingen (Eric Winnepenninckx, WTCB)
Geluidsschermen van beton (Gontrain Mairesse, Ronveaux)
Geluidsschermen van metaal (Olivier Keutgen, Micé)
Geluidsschermen van kunststof (Chaima Ben Ahmed, Deceuninck)
Niet vlakke geluidsschermen (Ghislain Gielen, Marmorith)
Aanpassing van de voorschriften (Barbara Vanhooreweder, MOW - AI - Afdeling wegenbouwkunde)
 update: 16/06/2014