Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Zoeken in de database normen 
De database kan enkel worden afgezocht op normen die in het OCW beschikbaar en/of toepasbaar zijn.

Om in alle Belgische normen te zoeken, kunt u de zoekrobot van het NBN gebruiken. Een overzicht van de Europese normen is te vinden op de website van CEN.

U kunt zoeken op het nummer van de norm (vb. 1317-1) of op een trefwoord (woord uit de titel). De titel is echter niet voor alle normen in alle talen ingegeven of beschikbaar. Om een zo volledig mogelijk overzicht te geven, wordt daarom het resultaat getoond in alle talen waarin de informatie beschikbaar is.


zoekargument      
update: 16/06/2014