Tag: Normalisatie

Article

Door de ontwikkeling van normen en technische specificaties draagt CEN bij aan het realiseren van (een deel van) de doelstellingen van de Europese Unie.

Article

De fundamenten van het huidige NBN dateren van het begin van de vorige eeuw, toen het toenmalige VBO de 'Association belge de Standardisation' stichtte. In 1945 werd het BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie) opgericht. Op het einde van de vorige eeuw werd de grondslag gelegd voor het huidige NBN (Normalisatiebureau - Bureau de Normalisation).