Tag: Regelgeving

Article

Voor producten die vallen binnen het toepassingsgebied van één van de normen uit onderstaande lijst, is CE-markering verplicht sinds de Date of Withdrawal (laatste kolom). In sommige gevallen werden er na de publicatie van de eerste versie van de norm, nog nieuwe versies gepubliceerd. De vermelde datum is echter deze dat CE-markering voor het eerst verplicht werd (op basis van een eerdere versie).

Article

Meer dan twintig jaar na de publicatie van de eerste bouwproductenrichtlijn (BPR) 89/106/EEG is op 4 april 2011 de nieuwe bouwproductenverorde­ning 305/20111 in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 88/5) verschenen ...

Article

De nieuwe richtlijnen hebben voornamelijk als doel innovatie en deelname van KMO's aan openbare aanbestedingen te bevorderen ...