Tag: Weguitrusting

Article

Voor producten die vallen binnen het toepassingsgebied van één van de normen uit onderstaande lijst, is CE-markering verplicht sinds de Date of Withdrawal (laatste kolom). In sommige gevallen werden er na de publicatie van de eerste versie van de norm, nog nieuwe versies gepubliceerd. De vermelde datum is echter deze dat CE-markering voor het eerst verplicht werd (op basis van een eerdere versie).

Article

CEN/TC226 is belast met de ontwikkeling van specificaties i.v.m. veiligheid, verkeersmanagement en andere weguitrusting voor de volgende domeinen: ...