CE-markering

CE-markering

Voor producten die vallen binnen het toepassingsgebied van één van de normen uit onderstaande lijst, is CE-markering verplicht sinds de Date of Withdrawal (laatste kolom). In sommige gevallen werden er na de publicatie van de eerste versie van de norm, nog nieuwe versies gepubliceerd. De vermelde datum is echter deze dat CE-markering voor het eerst verplicht werd (op basis van een eerdere versie).

CEN/TC226 - Weguitrusting

  Titel Publicatie DoW (*)
NBN EN 12352:2006 Verkeersregelinstallaties - Waarschuwings- en veiligheidslichten 07/2006 1/02/2008
NBN EN 12676-1:2000 Anti-verblindsingssystemen voor wegen - Deel 1: Eisen en eigenschappen 05/2000 1/02/2006
NBN EN 12676-1:2000/A1:2003 Anti-verblindingsschermen voor wegen - Deel 1 : Eisen en eigenschappen 06/2003 1/02/2006
NBN EN 12899-1:2008 Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 1: vaste verkeersborden 01/2008 1/01/2013
NBN EN 12899-2:2008 Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 2: Verkeerszuilen met binnenverlichting (TTB) 01/2008 1/01/2013
NBN EN 12899-3:2008 Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 3: Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren 01/2008 1/01/2013
NBN EN 1317-5:2007+A2:2012 Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen (+AC:2012) 05/2012 1/01/2011
NBN EN 14388:2015 Verkeerslawaaibeperkende constructies - Specificaties 10/2015 1/05/2007
NBN EN 1463-1:2009 Wegmarkeringsmaterialen : retroreflecterende wegdekreflectoren. Deel 1, initiële prestatie-eisen 06/2009 1/01/2011

CEN/TC227 - Materialen voor de wegenbouw

  Titel Publicatie DoW (*)
NBN EN 12271:2007 Oppervlaktebehandeling van verhardingsoppervlakken - Eisen 04/2007 1/01/2011
NBN EN 12273:2008 Slems : voorschriften 05/2008 1/01/2011
NBN EN 13108-1:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-2:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for Very Thin Layers (BBTM) 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-3:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-4:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-5:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-6:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-7:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13877-3:2005 Betonverhardingen : deel 3 : specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen 01/2005 1/09/2006
NBN EN 14188-1:2004 Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialen 10/2004 1/01/2007
NBN EN 14188-2:2005 Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen 01/2005 1/01/2007
NBN EN 14188-3:2006 Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 3 : Specificaties voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen 01/2006 1/11/2007

DoW: Date of Withdrawal, datum waarop de bestaande nationale normen voor een bepaald product worden ingetrokken en door de geregistreerde Europese Norm worden vervangen. Vanaf die datum is ook CE-markering voor het betrokken product verplicht