CEN/TC226 (weguitrusting) - normen (10/2018)

Gepubliceerde normen

ReferenceTitlePublicationDoW
NBN EN 12676-1:2000Anti-verblindingssystemen voor wegen - Deel 1: Eisen en eigenschappen2000-052006-02-01
NBN EN 12899-5:2008Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 5: Initieel typeonderzoek2008-01
NBN EN 12899-4:2008Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 4: Productiecontrole in de fabriek2008-01
NBN EN 12899-3:2008Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 3: Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren2008-012013-01-01
NBN EN 12899-2:2008Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 2: Verkeerszuilen met binnenverlichting (TTB)2008-012013-01-01
NBN EN 12767:2008Passieve veiligheid van draagconstructies voor weguitrusting - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden2008-01
NBN EN 1317-3:2010Afschermende constructies voor wegen. Deel 3, prestatieklassen, beoordelingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers2010-09
NBN EN 12802:2011Wegmarkeringsmaterialen - Laboratoriummethoden voor identificatie2011-07
CEN/TR 16303-4:2012Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 4: Validation Procedures2012-01
CEN/TR 16303-3:2012Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item Modelling and Verification2012-01
NBN EN 1317-5:2007+A2:2012Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen (+AC:2012)2012-052011-01-01
NBN EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen (+AC:2012)2012-08
NBN EN 12368:2015Verkeersregelinstallaties - Verkeerslichten2015-08
NBN EN 14389-1:2015Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures voor de beoordeling van de prestatie op de lange termijn - Deel 1: Akoestische kenmerken2015-06
NBN EN 1793-4:2015Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 4: Intrinsieke karakteristieken - In situ waarden van de geluiddiffractie2015-04
NBN EN 1793-1:2017Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption under diffuse sound field condition2017-04
NBN EN 1794-1:2018Verkeersgeluidbeperkende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - Deel 1: Mechanische prestaties en stabiliteitseisen2018-03
CEN/TS 16786:2018Dispositifs de retenue routiers - Atténuateurs de choc montés sur camions - Classes de performance, critères d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essai2018-04
CEN/TR 16958:2017Road marking materials - Conditions for removing/masking road markings2017-12
NBN EN 1793-2:2018Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 2: Intrinsieke kenmerken van de luchtgeluidisolatie onder diffuus veld condities2018-07
NBN EN 13197:2011+A1:2014Wegmarkeringsmaterialen : beproeving op de slijtagesimulator2014-05
NBN EN 13459:2011Wegmarkeringsmaterialen - Monsterneming uit opslag en beproeving2011-07
CEN/TR 16303-2:2012Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification2012-01
CEN/TR 16303-1:2012Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting2012-01
NBN EN 1436:2018Wegmarkeringsmaterialen - Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker2018-02
NBN EN 14389-2:2015Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures voor de beoordeling van de prestatie op lange termijn - Deel 2: Niet-akoestische kenmerken2015-06
NBN EN 1317-2:2010Afschermende constructies voor wegen - Deel 2: Prestatieklassen, botsproef-beoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails2010-08
NBN EN 1463-1:2009Wegmarkeringsmaterialen : retroreflecterende wegdekreflectoren. Deel 1, initiële prestatie-eisen2009-062011-01-01
CEN/TS 1317-8:2012Road restraint systems. Part 8, motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collision with safety barriers2012-04
NBN EN 12414:1999Apparatuur voor de parkeercontrole van wegvoertuigen - Parkeerkaartautomaten - Technische en functionele eisen1999-11
NBN EN 14388:2015Verkeerslawaaibeperkende constructies - Specificaties2015-102007-05-01
NBN EN 1794-3:2016Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 3: Reaction to fire - Burning behaviour of noise reducing devices and classification2016-08
NBN EN 1793-6:2013Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 6: Intrinsieke eigenschappen - In-situ waarden van luchtgeluidisolatie onder directe geluidsveldcondities2013-01
NBN EN 12966:2015Verticale verkeerstekens: variabele verkeersborden2015-02
NBN EN 13422:2004+A1:2009Verticale verkeerstekens - Draagbare vervormbare waarschuwingsapparatuur en verkeersstrepen - Draagbare verkeerstekens - Kegels en cilinders2009-06
NBN EN 13212:2011Wegmarkeringsmaterialen - Eisen te stellen aan de productiecontrole2011-07
NBN EN 1793-5:2016Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values of sound reflection under direct sound field conditions2016-04
NBN EN 1793-5:2016Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values of sound reflection under direct sound field conditions2018-08
NBN EN 12676-1:2000/A1:2003Anti-verblindingsschermen voor wegen - Deel 1 : Eisen en eigenschappen2003-062006-02-01
NBN EN 1317-1:2010Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en algemene criteria voor beproevingsmethoden2010-08
NBN EN 12899-1:2008Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 1: vaste verkeersborden2008-012013-01-01
NBN EN 1871:2000Wegmarkeringsmaterialen - Fysische eigenschappen2000-05
CEN/TR 16949:2016Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets2016-07
NBN EN 1424:1997/A1:2003Wegmarkeringsmateriaal - Voorgemengde glasparels2003-04
NBN EN 12675:2000Verkeersregelapparaten - Functionele veiligheidseisen2017-09
NBN EN 1790:2013Materialen voor wegmarkering - Voorgevormde wegmarkeringen2013-12
NBN EN 12676-2:2000Anti-verblindingssystemen voor wegen - Deel 2: Beproevingsmethoden2000-05
NBN EN 1794-2:2011Verkeersgeluidbeperkende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - Deel 2: Algemene veiligheids- en milieu-eisen2011-02
NBN EN 1793-3:1997Geluidbeperkende constructies langs wegen: Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 3: Standaard geluidspectrum voor wegverkeer1997-12
NBN EN 1423:2012Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide (+AC:2013)2012-03
NBN EN 1423:2012/AC:2013Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide (+AC:2013)2013-02
NBN EN 1824:2011Materialen voor wegmarkeringen - Beproevingen op de weg2011-07
NBN EN 1463-2:2000Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende wegdekreflectoren - Deel 2: Praktijkbeproeving2000-05
NBN ENV 1317-4:2002Afschermende constructies voor wegen - Deel 4: Prestatieklassen, aanvaardingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor begin- en eindconstructies en overgangsconstructies van geleiderail2002-02
NBN EN 1424:1997Wegmarkeringsmaterialen - Voorgemengde glasparels1997-10
NBN EN 12352:2006Verkeersregelinstallaties - Waarschuwings- en veiligheidslichten2006-072008-02-01

Workitems (in ontwikkeling)

ReferenceTitle
EN 1794-1:2018/prAC(WI=00226C05)Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical performance and stability requirements
FprEN 12352(WI=00226133)Traffic control equipment - Warning and safety light devices
FprEN 14388(WI=00226237)Road traffic noise reducing devices - Specifications
prCEN/TS 17342(WI=00226194)Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers
prEN 12368 rev(WI=00226229)Traffic control equipment - Signal heads
prEN 12414 rev(WI=00226196)Vehicle parking control equipment - Requirements and test methods for a parking terminal
prEN 12767(WI=00226239)Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods
prEN 12802 rev(WI=00226226)Road marking materials - Laboratory methods for identification
prEN 13422(WI=00226252)Vertical road signs - Portable deformable warning devices and delineators - Portable road traffic signs - Cones and cylinders
prEN 1463-1 rev(WI=00226227)Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial performance requirements
prEN 1463-3(WI=00226238)Road marking materials - Part 3: Active road studs
prEN 16303(WI=00226230)Road restraint systems - Validation and verification process for the use of virtual testing in crash testing against vehicle restraint system
prEN 1794-2(WI=00226240)Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 2: General safety and environmental requirements
prEN 1824 rev(WI=00226236)Road marking materials - Road trials
prEN 1871 rev(WI=00226225)Road marking materials - Physical properties
(WI=00226250)Road traffic noise reducing devices - Sustainability Assessment - Part 1: Key Performance Indicators (KPI) Declaration
(WI=00226215)Road traffic noise reducing devices - Procedures for sustainability assessments