CEN/TC227 (materialen voor de wegenbouw) - normen (10/2018)

Gepubliceerde normen

ReferenceTitlePublication
NBN EN 12697-14:2001Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 14: Watergehalte2001-03
NBN EN ISO 13473-5:2010Karakterisering van de textuur van bestratingen met oppervlakprofielen - Deel 5: Bepaling van de megatextuur (ISO 13473-5:2009)
NBN EN 14188-2:2005Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen2005-012007-01-01
NBN EN 12697-8:2003Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 8: Bepaling van het gehalte aan poriën in bitumineuze proefstukken2003-04
NBN EN 13880-8:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 8: Beproevingsmethode voor de bepaling van de gewichtsverandering van brandstofbestendige voegafdichtingsmaterialen na onderdompeling in brandstof2003-09
NBN EN 14187-5:2003Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 5: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de weerstand tegen hydrolyse2003-08
NBN EN 14187-7:2003Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 7: Beproevingsmethode voor de bepaling van de vlambestendigheid2003-09
NBN EN 12697-22:2003+A1:2007Bitumineuze mengsels : Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 22: Wielspoorproef2007-07
NBN EN 12697-32+A1:2007Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 32: Verdichting van bitumineuze mengsels in het laboratorium met een trillingsverdichter2007-10
NBN EN 12697-33+A1:2007Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 33: Proefstukvervaardiging door verdichting met een wals2007-10
NBN EN ISO 13473-1:2004Karakterisering van de textuur van bestratingen met oppervlakprofielen - Deel 1: Bepaling van de gemiddelde profieldiepte (ISO 13473-1:1997)2004-06
NBN EN 14187-1:2003Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 1: Beproevingsmethode voor het bepalen van de verhardingsgraad2017-07
NBN EN 14187-2:2017Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van de plakvrije tijd2017-04
NBN EN 14187-6:2017Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 6: Beproevingsmethode voor de bepaling van adhesie/cohesieeigenschappen na onderdompeling in chemische vloeistoffen2017-04
NBN EN 12697-30:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 30: proefstukken verdicht met een slagverdichter2012-05
NBN EN 14187-9:2006Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Beproevingsmethoden - Deel 9 : Functioneringsproef voor voegafdichtingsmaterialen2006-06
NBN EN 12697-49:2014Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 49: Détermination du coefficient de frottement après polissage2014-02
NBN EN 12697-5:2010(+AC:2012)Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 5: Bepaling van de mengseldichtheid2010-02
NBN EN 12271:2007Oppervlaktebehandeling van verhardingsoppervlakken - Eisen2007-042011-01-01
NBN EN 12272-3:2003Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken - Beproevingsmethode - Deel 3: Bepaling van het hechtvermogen van bindmiddel en steenslag met de Vialitplaat-schokproef2003-04
NBN EN 13108-3:2016Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt2016-072008-03-01
NBN EN 13108-21:2016Bituminous mixtures - Material specifications - Part 21: Factory Production Control2016-07
NBN EN 13108-20:2016Bituminous mixtures - Material specifications - Part 20: Type Testing2016-07
NBN EN 12697-43:2014Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - deel 43: weerstand tegen brandstof2014-07
NBN EN 13108-9Bituminous mixtures - Material specifications - Part 9: Asphalt for Ultra-Thin Layer (AUTL)2016-07
NBN EN 13108-1:2016Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete2016-072008-03-01
NBN EN 13108-7:2016Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt2016-072008-03-01
NBN EN 13286-2:2010(+AC:2012)Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 2: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de laboratoriumreferentiedichtheid en het watergehalte - Proctorverdichting (+AC:2012)2010-11
CEN/TS 15901-1:2009Road and airfield surface characteristics - Part 1: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal fixed slip ratio (LFCS): RoadSTAR2005-07
CEN/TS 15901-2:2009Road and airfield surface characteristics - Part 2: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)2005-07
CEN/TS 15901-3:2009Road and airfield surface characteristics - Part 3: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCA): The ADHERA2005-07
CEN/TS 15901-4:2009Road and airfield surface characteristics - Part 4: Procedure for determining the skid resistance of pavements using a device with longitudinal controlled slip (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)2005-07
CEN/TS 15901-5:2009Road and airfield surface characteristics - Part 5: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)2005-07
CEN/TS 15901-6:2009Road and airfield surface characteristics - Part 6: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the sideway force coefficient (SFCS): SCRIM®2005-07
CEN/TS 15901-7:2009Road and airfield surface characteristics - Part 7: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal fixed slip ratio (LFCG): the GripTester®2005-07
CEN/TS 15901-8:2009Road and airfield surface characteristics - Part 8: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the sideway-force coefficient (SFCD): SKM2005-07
CEN/TS 15901-9:2009Road and airfield surface characteristics - Part 9: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the longitudinal friction coefficient (LFCD): DWWNL skid resistance trailer2005-07
CEN/TS 15901-10:2009Road and airfield surface characteristics - Part 10: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal block measurement (LFCSK): the Skiddometer BV-82005-07
NBN EN 13108-2:2016Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for Very Thin Layers (BBTM)2016-072008-03-01
NBN EN 13108-4:2016Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt2016-072008-03-01
NBN EN 13108-4:2016/AC:2017Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt2017-11
NBN EN 13108-5:2016Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt2016-072008-03-01
CEN/TS 13286-54:2014Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 54: Test method for the determination of frost susceptibility - Resistance to freezing and thawing of hydraulically bound mixtures1905-07
NBN EN 12697-2:2015Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethode voor warm bereid asfalt - Deel 2: Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling2015-06
NBN EN 12697-7:2014Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 7: Bepaling van de bulkdichtheid van bitumineuze proefstukken met gammastraling2014-06
NBN EN 12697-25:2016Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 25: cyclische drukproef2016-08
CEN/TS 15901-13:2011Road and airfield surface characteristics - Part 13: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of a sideway force coefficient (SFCO): the Odoliograph1905-07
NBN EN 14227-15:2015Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 15: Hydraulisch gestabiliseerde bodems2015-11
NBN EN 12697-16:2004Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 16: Afslijting door spijkerbanden2016-05
NBN EN 12697-4:2015Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 4: Terugwinning van bitumen: destillatiekolom2015-07
NBN EN 12274-4:2018Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 4: Bepaling van de cohesie van het mengsel2018-04
NBN EN 12274-1:2018Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 1: Monsterneming voor de extractie2018-04
NBN EN 12697-35:2016Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 35: Mengen in het laboratorium2016-05
NBN EN 12274-2:2018Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 2: Bepaling van het bitumengehalte van het mengsel2018-04
NBN EN 12274-5:2018Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 5: Bepaling van de slijtage2018-04
NBN EN 12274-6:2018Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 6: Hoeveelheidsbepaling2018-04
CEN/TS 12697-51:2017Bituminous mixtures - Test methods - Part 51: Surface shear strength test2017-08
NBN EN 13285:2018Ongebonden mengsels : specificaties2018-07
NBN EN 12697-27:2017Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 27: Monsterneming2017-07
NBN EN 12274-3:2018Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 3: Consistentie2018-04
NBN EN 12697-5:2010Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 5: Bepaling van de mengseldichtheid2010-02
NBN EN 12697-15:2003Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 15: Bepaling van de ontmengingsgevoeligheid2003-04
NBN EN 12697-36:2003Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 36: Bepaling van de dikte van een bitumineuze laag2003-04
NBN EN 12697-37:2003Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 37: Heetzandproef voor de hechting van bindmiddel aan vooromhulde steenslag voor 'Hot Rolled Asphalt'2003-07
NBN EN 12697-38:2004Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 38: algemene apparatuur en kalibratie2004-07
NBN EN 12272-2:2003Bestrijkingen - Beproevingsmethoden - Deel 2: Visuele beoordeling van gebreken2003-08
NBN EN 12273:2008Slems : voorschriften2008-052011-01-01
NBN EN 13863-1:2004Betonverhardingen. Deel 1, beproevingsmethode voor de bepaling van de laagdikte van een betonverharding door middel van waterpassing2004-03
NBN EN 13863-2:2003Betonverhardingen - Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van de binding tussen twee lagen2004-02
NBN EN 13863-3:2005Betonverhardingen. Deel 3, beproevingsmethoden voor de bepaling van de dikte van een betonverharding met een geboord monster2005-02
NBN EN 13877-3:2005Betonverhardingen : deel 3 : specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen2005-012006-09-01
NBN EN 13880-3:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de kogelpenetratie en terugvering2003-07
NBN EN 13880-4:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 4: Beproevingsmethode voor de bepaling van warmteweerstand - Verandering van de penetratie-index2003-07
NBN EN 13880-6:2004Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 6: Methode voor de bereiding van proefmonsters2004-05
NBN EN 13880-7:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 7: Functioneringsproef voor voegafdichtingsmaterialen2003-09
NBN EN 13880-9:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Beproevingsmethoden - Deel 9: Bepaling van de compatibiliteit met asfaltverhardingen2003-07
NBN EN 14188-4:2009Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 4: Specificaties voor primers voor gebruik met voegafdichtingsmaterialen2009-10
NBN EN 15466-1:2009Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 1: Bepaling van de homogeniteit2009-10
NBN EN 15466-2:2009Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Bepaling van de alkalibestandheid2009-10
NBN EN 13286-7:2004Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 7, triaxiaalproef met cyclische belasting voor ongebonden mengsels2004-04
NBN EN 13286-44:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 44: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de alfa-coëfficiënt van verglaasde hoogovenslak2003-08
NBN EN 13286-45:2004Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 45: Beproevingsmethode voor de bepaling van de verwerkbaarheidsperiode van hydraulisch gebonden mengsels2004-02
NBN EN 13286-48:2005Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 48 : beproevingsmethode voor de bepaling van de verpulveringsgraad2005-11
NBN EN 13286-49:2004Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 49: Versnelde zwelproef voor grond behandeld met kalk en/of hydraulische bindmiddelen2004-06
NBN EN 13286-50:2005Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 50: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door verdichting met proctorapparatuur of triltafel2005-01
NBN EN 13286-51:2005Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 51: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulische gebonden mengsels door verdichting met een trilhamer2005-01
NBN EN 13286-52:2005Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 52: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door vibro-compressie2005-02
NBN EN 13286-53:2005Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 53: Methode voor het maken van cylindrische proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door axiale samendrukking2005-01
CEN/TS 13036-2:2010Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 2: Assessment of the skid resistance of a road pavement surface by the use of dynamic measuring systems1905-07
NBN EN 13036-6:2008Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 6: Meting van dwars- en langsprofielen in de golflengtebereiken voor vlakheid en megastructuur2008-05
NBN EN 13036-8:2008Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen : beproevingsmethoden. Deel 8, bepaling van dwarsvlakheid-indices2008-05
NBN EN 14187-3:2017Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: Bepaling van de zelfnivellerende eigenschappen2017-04
NBN EN 14187-8:2017Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 8: Beproevingsmethode voor de bepaling van kunstmatige verwering door UV-straling2017-04
NBN EN 13880-13:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 13: Beproevingsmethode voor de bepaling van de discontinue rek (kleefproef)2003-09
NBN EN 14188-3:2006Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 3 : Specificaties voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen2006-012007-11-01
NBN EN 12697-47:2010Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 47: Bepaling van het asgehalte van natuurlijk asfalt2010-08
NBN EN 12274-7:2005Emulsie-asfaltbeton - deel 7 : schud/slijtproef2005-09
NBN EN 13880-11:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 11: Beproevingsmethode voor de vervaardiging van proefblokken van asfalt voor de functioneringsproef en voor de bepaling van compatibiliteit met asfaltverhardingen2003-07
NBN EN 13036-1:2010Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 1: Meting van de macrotextuurdiepte van een verhardingslaag met een volumetrische methode2010-08
CEN/TS 15901-11:2011Road and airfield surface characteristics - Part 11: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal block measurement (LFCSR): the SRM1905-07
NBN EN 14840:2006Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - beproevingsmethoden voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen2006-01
NBN EN 13880-10:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 10: Beproevingsmethode voor het bepalen van de adhesie en cohesie na voortdurend uitrekken en indrukken2003-09
NBN EN ISO 11819-2:2017Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The close-proximity method (ISO 11819-2:2017)2017-05
NBN EN 12697-10:2018Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 10 : Verdichtbaarheid2018-01
NBN EN 12697-13:2017Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 13: Temperatuurmeting2017-12
NBN EN 13286-2:2012Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 2: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de laboratoriumreferentiedichtheid en het watergehalte - Proctorverdichting (+AC:2012)2012-02
NBN EN 12272-1:2002Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken : beproevingsmethoden. Deel 1, aanbrengen van het bindmiddel en de steenslag, hoeveelheid en nauwkeurigheid2002-03
NBN EN 13880-1:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 1:Beproevingsmethode voor de bepaling van de dichtheid bij 25°C2003-09
NBN EN 13880-2:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van de conuspenetratie bij 25 °C2004-06
NBN EN 13880-12:2003Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 12: Beproevingsmethode voor de fabricage van betonblokken voor de rekhechtproef (recept)2003-09
NBN EN 12697-26:2018Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 26: Stijfheid2018-07
NBN EN 12697-24:2018Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 24: weerstand tegen vermoeiing2018-07
NBN EN 12697-12:2018Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 12, bepaling van de watergevoeligheid van bitumineuze proefstukken2018-07
NBN EN 12697-18:2017Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 18: afdruipen van bindmiddel2017-07
NBN EN 12697-17:2017Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 17: deeltjesverlies uit zeer open asfaltbeton2017-03
CEN/TS 12697-52:2017Bituminous mixtures - Test methods - Part 52: Conditioning to address oxidative ageing2017-07
CEN/TS 12697-50:2018Bituminous mixtures - Test methods - Part 50: Resistance to scuffing2018-05
NBN EN 13036-3:2003Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 3: Meting van horizontale afwatering van deklagen2003-03
NBN EN 13286-3:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 3, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : controlled Parameters Vibrocompression (CPVC)2003-05
NBN EN 13286-40:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 40, bepaling van de treksterkte van hydraulisch gebonden mengels onder directe trekbelasting2003-05
NBN EN 13286-42:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 42, bepaling van de splijttreksterkte van hydraulisch gebonden mengsels2003-05
NBN EN 13286-46:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 46: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de verdichtbaarheid, het vochtgehalte (MCV)2003-05
NBN EN 13286-4:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 4, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : trilhamer2003-05
NBN EN 13863-4:2012Betonverhardingen - Deel 4: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de weerstand tegen slijtage door spijkerbanden2012-06
NBN EN 14227-1:2013Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 1: Met cement gebonden mengsels van korrelvormige materialen2013-07
NBN EN 14227-3:2013Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 3: Met vliegas gebonden mengsels van korrelvormige materialen2013-07
NBN EN 14227-2:2013Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 2: Met slak gebonden mengsels2013-07
NBN EN 14227-4:2013Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 4: Vliegas voor hydraulisch gebonden mengsels2013-07
NBN EN 14227-5:2013Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 5 : Met hydraulische wegbindmiddelen gebonden mengsels van korrelvormige materialen2013-07
NBN EN 12697-3:2013Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 3: Terugwinning van bitumen: Rotatieverdamper2013-07
CEN/TS 15901-15:2016Road and airfield surface characteristics - Part 15: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCI): The IMAG1905-07
NBN EN 12697-41:2014Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 41: weerstand tegen ontodooiingsvloeistoffen2014-01
NBN EN 13108-6:2016Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt2016-072008-03-01
NBN EN 15466-3:2009Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: Bepaling van het gehalte aan vaste stoffen en het verdampingsgedrag van vluchtige stoffen2009-10
NBN EN 13036-7:2003Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 7 : Vlakheidsmeting van een verhardingsoppervlak met een rei2003-10
NBN EN 12274-8:2005Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 8: Visuele beoordeling van gebreken2005-12
NBN EN 13108-8:2016Bituminous mixtures - Material specifications - Part 8: Reclaimed asphalt2016-07
NBN EN 13880-5:2004Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 5: Beproevingsmethode voor de bepaling van de vloeiweerstand2004-08
CEN/TS 15901-12:2011Surface characteristics of road and airfield pavements - Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip: the BV 11 and Saab Friction Tester (SFT)1905-07
NBN EN 14187-4:2017Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 4: Beproevingsmethode voor het bepalen van de massa- en volumeverandering na onderdompeling in een proefbrandstof2017-04
NBN EN 14188-1:2004Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialen2004-102007-01-01
NBN EN 12697-23:2017Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 23: Bepaling van de splijttreksterkte van bitumineuze proefstukken2017-12
NBN EN 12697-45:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 45: Versnelde verouderingsproef vóór en na conditionering in aanwezigheid van water (SATS-proef)2012-06
NBN EN 13286-5:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 5, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : triltafel2003-05
NBN EN 13036-4:2011Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 4: Methode voor de meting van de stroefheid van een oppervlak - De slingerproef2011-11
NBN EN 12697-28:2001Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 28: Bereiding van monsters voor de bepaling van het bindmiddelgehalte, watergehalte en de korrelverdeling2001-02
NBN EN 13286-1:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 1, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : inleiding, algemene eisen en monsterneming2003-05
NBN EN 12697-34:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 34: Marshallproef2012-06
NBN EN 13286-43:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 43: Bepaling van de elasticiteitsmodulus van hydraulisch gebonden mengsels2003-05
NBN EN 12697-20:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asphalt. Deel 20, indeukingsproef op kubusvormige of Marshallproefstukken2012-05
NBN EN ISO 11819-1:2001Akoestiek - Meting van de invloed van het wegoppervlak op verkeerslawaai - Deel 1 : Statische meting van passagegeluid (ISO 11819-1:1997)2001-10
NBN EN 12697-46:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 46: Scheurvorming en eigenschappen bij lage temperatuur bepaald met eenassige trekproeven2012-06
NBN EN 12697-44:2010Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 44: Scheurvoortplanting door halfcilinder-buigproef2010-11
CEN/TS 15901-14Road and airfield surface characteristics - Part 14: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and Recorder of ViaTech AS)
NBN EN 12697-21:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 21: Indringingsproef op proefplaten2012-05
NBN EN 13877-2:2013Betonverhardingen : deel 2 : functionele eisen2013-06
NBN EN 12697-14:2000(+AC:2001)Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 14: Watergehalte2000-12
NBN EN 12697-42:2013Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 42: hoeveelheid vreemde deeltjes in asfaltgranulaat2013-01
NBN EN 12697-29:2002Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethode voor warm bereid asfalt - Deel 29: Bepaling van de afmetingen van het bitumineus proefstuk2002-08
NBN EN 13877-1:2013Betonverhardingen : deel 1 : materialen2013-06
NBN EN 12697-31:2007Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 31: proefstukken verdicht met een gyratorverdichter2007-09
NBN EN 12697-6:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 6: Bepaling van de bulkdichtheid van bitumineuze proefstukken2012-06
NBN EN 12697-11:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 11, bepaling van de affiniteit van toeslagmateriaal voor bitumen2012-06
NBN EN 13286-47:2012Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 47: Beproevingsmethode voor de bepaling van de California bearing ratio, immediate bearing index en de lineaire zwelling2012-06
NBN EN 12697-39:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 39: bepaling van het bindmiddelgehalte door ontbranding2012-07
NBN EN 12697-1:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 1, gehalte aan oplosbaar bindmiddel2012-07
NBN EN 13286-41:2003Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 41, bepaling van de druksterkte van hydraulisch gebonden mengsels2003-05
NBN EN 12697-40:2012Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 40 : In-situ afwatering2012-08
NBN EN 12697-19:2012Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 19: doorlatendheid van proefstukken2012-05

Workitems (in ontwikkeling)

ReferenceTitle
EN 12697-2:2015/prA1(WI=00227461)Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution
EN 12697-3:2013/FprA1:2018(WI=00227453)Bituminous mixtures - Test methods - Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator
FprEN 12697-30(WI=00227449)Bituminous mixtures - Test methods - Part 30: Specimen preparation by impact compactor
FprEN 12697-31(WI=00227463)Bituminous mixtures - Test methods - Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor
FprEN 12697-32(WI=00227462)Bituminous mixtures - Test methods - Part 32: Specimen preparation by vibratory compactor
FprEN 12697-33(WI=00227446)Bituminous mixtures - Test method - Part 33: Specimen prepared by roller compactor
FprEN 12697-44(WI=00227450)Bituminous mixtures - Test methods - Part 44: Crack propagation by semi-circular bending test
FprEN 12697-5(WI=00227451)Bituminous mixtures - Test methods - Part 5: Determination of the maximum density
FprEN 12697-8(WI=00227445)Bituminous mixtures - Test methods - Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens
FprEN 13880-8(WI=00227325)Hot applied joint sealants - Part 8: Test method for the determination of the change in weight of fuel resistance joint sealants after fuel immersion
FprEN 14188-2(WI=00227336)Joint fillers and sealants - Part 2: Specifications for cold applied sealants
prEN 12697-1 rev(WI=00227480)Bituminous mixtures — Test methods — Part 1: Soluble binder content
prEN 12697-11 rev(WI=00227484)Bituminous mixtures — Test methods — Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen
prEN 12697-14 rev(WI=00227471)Bituminous mixtures - Test methods - Part 14: Water content
prEN 12697-19 rev(WI=00227485)Bituminous mixtures — Test methods — Part 19: Permeability of specimen
prEN 12697-20 rev(WI=00227478)Bituminous mixtures — Test methods — Part 20: Indentation using cube or Marshall specimens
prEN 12697-21 rev(WI=00227474)Bituminous mixtures — Test methods — Part 21: Indentation using plate specimens
prEN 12697-22(WI=00227470)Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel tracking
prEN 12697-28 rev(WI=00227475)Bituminous mixtures – Test methods – Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading
prEN 12697-29 rev(WI=00227476)Bituminous mixtures - Test methods - Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen
prEN 12697-34 rev(WI=00227477)Bituminous mixtures — Test methods — Part 34: Marshall test
prEN 12697-39 rev(WI=00227473)Bituminous mixtures — Test methods — Part 39: Binder content by ignition
prEN 12697-40 rev(WI=00227483)Bituminous mixtures — Test methods — Part 40: In situ drainability
prEN 12697-45 rev(WI=00227481)Bituminous mixtures — Test methods — Part 45: Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test
prEN 12697-46 rev(WI=00227482)Bituminous mixtures — Test methods — Part 46: Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests
prEN 12697-53(WI=00227469)Bituminous mixtures - Test methods - Part 53: Cohesion increase by spreadability-meter method
prEN 12697-54(WI=00227464)Bituminous mixtures - Test methods - Part 54: Curing of specimen for test of mixtures with bitumen emulsion
prEN 12697-55(WI=00227466)Bituminous mixtures - Test methods - Part 55: Organoleptic assessment of compatibility of constituent materials of a mixture with bitumen emulsion
prEN 12697-56(WI=00227467)Bituminous mixtures - Test methods - Part 56: Specimen preparation by static compaction
prEN 12697-6 rev(WI=00227479)Bituminous mixtures — Test methods — Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens
prEN 13036-5(WI=00227452)Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5: Determination of longitudinal unevenness indices
prEN 13108-31(WI=00227468)Bituminous mixtures - Material specifications - Part 31: Asphalt Concrete with Bituminous Emulsion
prEN 13880-6(WI=00227460)Hot applied joint sealants - Part 6: Method for the preperation of samples for testing
prEN 13880-7(WI=00227448)Hot applied joint sealants - Part 7: Function testing of joint sealants
prEN 14187-5(WI=00227443)Cold applied joint sealants - Test methods - Part 5: Determination of the resistance to hydrolysis
prEN 14187-7(WI=00227442)Cold applied joint sealants - Test methods - Part 7: Determination of the resistance to flame
prEN 14187-9(WI=00227444)Cold applied joint sealants - Test methods - Part 9: Function testing of joint sealants
prEN ISO 13473-1(WI=00227424)Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 1: Determination of mean profile depth (ISO/DIS 13473-1:2017)
(WI=00227441)Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for road materials Part 1: Bituminous Mixtures