De rol van CEN

Door de ontwikkeling van normen en technische specificaties draagt CEN bij aan het realiseren van (een deel van) de doelstellingen van de Europese Unie. Europese normen dienen: 

 

  • ter bevordering van het vrije verkeer van goederen;
  • ter bevordering van de veiligheid van arbeiders en consumenten;
  • voor de compatibiliteit tussen allerlei verschillende systemen;
  • voor een betere bescherming van het milieu;
  • ...

 

Voor de ontwikkeling van al deze specificaties kan CEN rekenen op een heel netwerk van deskundigen. De bij CEN aangesloten organisaties kunnen voor een of meer vakgebieden experts afvaardigen naar de technische comités en werkgroepen waar normen of andere, gelijksoortige documenten worden opgesteld. Op die manier hebben de verschillende lidstaten de kans om nationale standpunten of gewoontes op Europees niveau te verdedigen. 

 

Een Europese norm wordt pas definitief na de goedkeuring (gewogen meerderheid) van de verschillende lidstaten. Zij vervangt de facto alle bestaande (en conflicterende) nationale normen. Bestaande regelgeving wordt geacht te worden aangepast en uitsluitend naar deze Europese technische specificaties te verwijzen. 

 

CEN is de grootste Europese normalisatieinstellingen. Naast CEN bestaan nog CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) en ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Op internationaal niveau bestaat er ook nog ISO (International Organization for Standardization) 

 

Meer info ...

www.cen.eu