Materialen voor de wegenbouw

CEN/TC227

CEN/TC227 is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van technische specificaties, proefmethoden en conformiteitscriteria voor materialen voor de aanleg en het onderhoud van wegen, verhardingen op vliegvelden of andere door verkeer belaste oppervlakken.

 

Het secretariaat van CEN/TC227 berust bij DIN

Werkgroepen en Belgische deelnemers

TC/WG

Titel/Titre

Belgische vertegenwoordiger/Représentant belge

CEN/TC 227

Road Materials

Dhr. M. Briessinck (AWV)

CEN/TC 227/WG 1

Bituminous mixtures

Mevr. A. Vanelstraete (OCW)

Dhr. D. Lacaeyse (COPRO)

Dhr. E. Vandekerkhof (OCW)

Dhr. Dirk Christianen (Van Wellen)

CEN/TC 227/WG 2

Surface Dressing, Sprays and Slurry Surfacing (incorporating Microsurfacing)

Dhr. B. Beaumesnil (OCW)

Dhr. P. Keppens (MOW)

CEN/TC 227/WG 3

Materials for concrete roads including joint fillers and sealants

Dhr. L. Rens (Febelcem)

Mevr. A. Beeldens (AB-Roads)

Dhr. P. Buys (Robuco)

CEN/TC 227/WG 4

Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials)

Mme. C. Grégoire (CRR)

M. G. Herrier (Fediex)

Dhr. P. Ballieu (Lafarge Holcim)

Dhr. L. Rens (Febelcem)

CEN/TC 227/WG 5

Surface characteristics

Dhr. L. Goubert (OCW)

Dhr. M. Briessinck (MOW)

CEN/TC 227/WG 6

Sustainability

 

 

 

 

CEN/TC 227-TC 336/AHG

Ad hoc group Adhesion and durability

Dhr. S. Vansteenkiste (OCW)

Gepubliceerde normen

nummer titel publicatie DoW
CEN/TS 12697-50 Bituminous mixtures - Test methods - Part 50: Resistance to scuffing 08/2016  
CEN/TS 13036-2:2010 Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 2: Assessment of the skid resistance of a road pavement surface by the use of dynamic measuring systems 2010  
CEN/TS 13286-54 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 54: Test method for the determination of frost susceptibility - Resistance to freezing and thawing of hydraulically bound mixtures 2014  
CEN/TS 15901-10:2009 Road and airfield surface characteristics - Part 10: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal block measurement (LFCSK): the Skiddometer BV-8 2009  
CEN/TS 15901-11:2011 Road and airfield surface characteristics - Part 11: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal block measurement (LFCSR): the SRM 2011  
CEN/TS 15901-12:2011 Surface characteristics of road and airfield pavements - Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip: the BV 11 and Saab Friction Tester (SFT) 2011  
CEN/TS 15901-13:2011 Road and airfield surface characteristics - Part 13: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of a sideway force coefficient (SFCO): the Odoliograph 2011  
CEN/TS 15901-14 Road and airfield surface characteristics - Part 14: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and Recorder of ViaTech AS) 2015  
CEN/TS 15901-15 Road and airfield surface characteristics - Part 15: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCI): The IMAG 2016  
CEN/TS 15901-1:2009 Road and airfield surface characteristics - Part 1: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal fixed slip ratio (LFCS): RoadSTAR 2009  
CEN/TS 15901-2:2009 Road and airfield surface characteristics - Part 2: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter) 2009  
CEN/TS 15901-3:2009 Road and airfield surface characteristics - Part 3: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCA): The ADHERA 2009  
CEN/TS 15901-4:2009 Road and airfield surface characteristics - Part 4: Procedure for determining the skid resistance of pavements using a device with longitudinal controlled slip (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT) 2009  
CEN/TS 15901-5:2009 Road and airfield surface characteristics - Part 5: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter) 2009  
CEN/TS 15901-6 Road and airfield surface characteristics - Part 6: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the sideway force coefficient (SFCS): SCRIM® 2009  
CEN/TS 15901-7:2009 Road and airfield surface characteristics - Part 7: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal fixed slip ratio (LFCG): the GripTester® 2009  
CEN/TS 15901-8:2009 Road and airfield surface characteristics - Part 8: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the sideway-force coefficient (SFCD): SKM 2009  
CEN/TS 15901-9:2009 Road and airfield surface characteristics - Part 9: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the longitudinal friction coefficient (LFCD): DWWNL skid resistance trailer 2009  
NBN EN 12271:2007 Oppervlaktebehandeling van verhardingsoppervlakken - Eisen 04/2007 1/01/2011
NBN EN 12272-1:2002 Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken : beproevingsmethoden. Deel 1, aanbrengen van het bindmiddel en de steenslag, hoeveelheid en nauwkeurigheid 03/2002  
NBN EN 12272-2:2003 Bestrijkingen - Beproevingsmethoden - Deel 2: Visuele beoordeling van gebreken 08/2003  
NBN EN 12272-3:2003 Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken - Beproevingsmethode - Deel 3: Bepaling van het hechtvermogen van bindmiddel en steenslag met de Vialitplaat-schokproef 04/2003  
NBN EN 12273:2008 Slems : voorschriften 05/2008 1/01/2011
NBN EN 12274-1:2002 Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 1: Monsterneming voor de extractie 03/2002  
NBN EN 12274-2:2003 Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 2: Bepaling van het bitumengehalte van het mengsel 04/2003  
NBN EN 12274-3:2002 Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 3: Consistentie 03/2002  
NBN EN 12274-4:2003 Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 4: Bepaling van de cohesie van het mengsel 04/2003  
NBN EN 12274-5:2003 Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 5: Bepaling van de slijtage 04/2003  
NBN EN 12274-6:2002 Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 6: Hoeveelheidsbepaling 03/2002  
NBN EN 12274-7:2005 Emulsie-asfaltbeton - deel 7 : schud/slijtproef 09/2005  
NBN EN 12274-8:2005 Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 8: Visuele beoordeling van gebreken 12/2005  
NBN EN 12697-10:2002 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 10 : Verdichtbaarheid 02/2002  
EN 12697-10:2001/AC:2007 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 10 : Verdichtbaarheid 02/2007  
NBN EN 12697-11:2012 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 11, bepaling van de affiniteit van toeslagmateriaal voor bitumen 06/2012  
NBN EN 12697-12:2008 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 12, bepaling van de watergevoeligheid van bitumineuze proefstukken 11/2008  
NBN EN 12697-13:2001+AC:2001 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 13: Temperatuurmeting 04/2001  
       
NBN EN 12697-14:2001 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 14: Watergehalte 03/2001  
EN 12697-14:2000/AC:2001 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 14: Watergehalte 02/2001  
NBN EN 12697-15:2003 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 15: Bepaling van de ontmengingsgevoeligheid 04/2003  
NBN EN 12697-16:2004 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 16: Afslijting door spijkerbanden 05/2016  
NBN EN 12697-17:2017 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 17: deeltjesverlies uit zeer open asfaltbeton 03/2017  
NBN EN 12697-18:2004 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 18: afdruipen van bindmiddel 09/2004  
NBN EN 12697-19:2012 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 19: doorlatendheid van proefstukken 05/2012  
NBN EN 12697-1:2012 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 1, gehalte aan oplosbaar bindmiddel 07/2012  
NBN EN 12697-20:2012 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asphalt. Deel 20, indeukingsproef op kubusvormige of Marshallproefstukken 05/2012  
NBN EN 12697-21:2012 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 21: Indringingsproef op proefplaten 05/2012  
NBN EN 12697-22:2003+A1:2007 Bitumineuze mengsels : Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 22: Wielspoorproef 07/2007  
NBN EN 12697-23:2003 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 23: Bepaling van de splijttreksterkte van bitumineuze proefstukken 10/2003  
NBN EN 12697-24:2012 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 24: weerstand tegen vermoeiing 07/2012  
NBN EN 12697-25:2016 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 25: cyclische drukproef 08/2016  
NBN EN 12697-26:2012 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 26: Stijfheid 04/2012  
NBN EN 12697-27:2001 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 27: Monsterneming 02/2001  
NBN EN 12697-28:2001 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 28: Bereiding van monsters voor de bepaling van het bindmiddelgehalte, watergehalte en de korrelverdeling 02/2001  
NBN EN 12697-29:2002 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethode voor warm bereid asfalt - Deel 29: Bepaling van de afmetingen van het bitumineus proefstuk 08/2002  
NBN EN 12697-2:2015 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethode voor warm bereid asfalt - Deel 2: Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling 06/2015  
NBN EN 12697-30:2012 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 30: proefstukken verdicht met een slagverdichter 05/2012  
NBN EN 12697-31:2007 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 31: proefstukken verdicht met een gyratorverdichter 09/2007  
NBN EN 12697-32+A1:2007 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 32: Verdichting van bitumineuze mengsels in het laboratorium met een trillingsverdichter    
NBN EN 12697-33+A1:2007 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 33: Proefstukvervaardiging door verdichting met een wals 10/2007  
NBN EN 12697-34:2012 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 34: Marshallproef 06/2012  
NBN EN 12697-35:2016 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 35: Mengen in het laboratorium 05/2016  
NBN EN 12697-36:2003 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 36: Bepaling van de dikte van een bitumineuze laag 04/2003  
NBN EN 12697-37:2003 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 37: Heetzandproef voor de hechting van bindmiddel aan vooromhulde steenslag voor 'Hot Rolled Asphalt' 07/2003  
NBN EN 12697-38:2004 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 38: algemene apparatuur en kalibratie 07/2004  
NBN EN 12697-39:2012 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 39: bepaling van het bindmiddelgehalte door ontbranding 07/2012  
NBN EN 12697-3:2013 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 3: Terugwinning van bitumen: Rotatieverdamper 07/2013  
NBN EN 12697-40:2012 Bitumineuze mengsels - beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - deel 40: in-situ afwatering 08/2012  
NBN EN 12697-41:2014 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 41: weerstand tegen ontodooiingsvloeistoffen 01/2014  
NBN EN 12697-42:2013 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt. Deel 42: hoeveelheid vreemde deeltjes in asfaltgranulaat 01/2013  
NBN EN 12697-43:2014 Bitumineuze mengsels : beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - deel 43: weerstand tegen brandstof 07/2014  
NBN EN 12697-44:2010 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 44: Scheurvoortplanting door halfcilinder-buigproef 11/2010  
NBN EN 12697-45:2012 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 45: Versnelde verouderingsproef vóór en na conditionering in aanwezigheid van water (SATS-proef) 06/2012  
NBN EN 12697-46:2012 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 46: Scheurvorming en eigenschappen bij lage temperatuur bepaald met eenassige trekproeven 06/2012  
NBN EN 12697-47:2010 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 47: Bepaling van het asgehalte van natuurlijk asfalt 08/2010  
NBN EN 12697-49:2014 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 49: Détermination du coefficient de frottement après polissage 02/2014  
NBN EN 12697-4:2015 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 4: Terugwinning van bitumen: destillatiekolom 07/2015  
NBN EN 12697-5:2010 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 5: Bepaling van de mengseldichtheid 02/2010  
NBN EN 12697-5:2009/AC:2012 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 5: Bepaling van de mengseldichtheid 02/2012  
NBN EN 12697-6:2012 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 6: Bepaling van de bulkdichtheid van bitumineuze proefstukken 06/2012  
NBN EN 12697-7:2014 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 7: Bepaling van de bulkdichtheid van bitumineuze proefstukken met gammastraling 06/2014  
NBN EN 12697-8:2003 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 8: Bepaling van het gehalte aan poriën in bitumineuze proefstukken 04/2003  
NBN EN 13036-1:2010 Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 1: Meting van de macrotextuurdiepte van een verhardingslaag met een volumetrische methode 08/2010  
NBN EN 13036-3:2003 Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 3: Meting van horizontale afwatering van deklagen 03/2003  
NBN EN 13036-4:2011 Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 4: Methode voor de meting van de stroefheid van een oppervlak - De slingerproef 11/2011  
NBN EN 13036-6:2008 Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 6: Meting van dwars- en langsprofielen in de golflengtebereiken voor vlakheid en megastructuur 05/2008  
NBN EN 13036-7:2003 Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 7 : Vlakheidsmeting van een verhardingsoppervlak met een rei 10/2003  
NBN EN 13036-8:2008 Oppervlakeigenschappen voor weg- en vliegveldverhardingen : beproevingsmethoden. Deel 8, bepaling van dwarsvlakheid-indices 05/2008  
NBN EN 13108-1:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-20:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 20: Type Testing 07/2016  
NBN EN 13108-21:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 21: Factory Production Control 07/2016  
NBN EN 13108-2:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for Very Thin Layers (BBTM) 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-3:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-4:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-5:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-6:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-7:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt 07/2016 1/03/2008
NBN EN 13108-8:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 8: Reclaimed asphalt 07/2016  
NBN EN 13108-9 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 9: Asphalt for Ultra-Thin Layer (AUTL) jul/16  
NBN EN 13285:2010 Ongebonden mengsels : specificaties 11/2010  
NBN EN 13286-1:2003 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 1, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : inleiding, algemene eisen en monsterneming 05/2003  
NBN EN 13286-2:2010 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 2: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de laboratoriumreferentiedichtheid en het watergehalte - Proctorverdichting (+AC:2012) 11/2010  
NBN EN 13286-2:2012 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 2: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de laboratoriumreferentiedichtheid en het watergehalte - Proctorverdichting (+AC:2012) 02/2012  
NBN EN 13286-3:2003 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 3, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : controlled Parameters Vibrocompression (CPVC) 05/2003  
NBN EN 13286-40:2003 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 40, bepaling van de treksterkte van hydraulisch gebonden mengels onder directe trekbelasting 05/2003  
NBN EN 13286-41:2003 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 41, bepaling van de druksterkte van hydraulisch gebonden mengsels 05/2003  
NBN EN 13286-42:2003 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 42, bepaling van de splijttreksterkte van hydraulisch gebonden mengsels 05/2003  
NBN EN 13286-43:2003 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 43: Bepaling van de elasticiteitsmodulus van hydraulisch gebonden mengsels 05/2003  
NBN EN 13286-44:2003 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 44: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de alfa-coëfficiënt van verglaasde hoogovenslak 08/2003  
NBN EN 13286-45:2004 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 45: Beproevingsmethode voor de bepaling van de verwerkbaarheidsperiode van hydraulisch gebonden mengsels 02/2004  
NBN EN 13286-46:2003 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 46: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de verdichtbaarheid, het vochtgehalte (MCV) 05/2003  
NBN EN 13286-47:2012 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 47: Beproevingsmethode voor de bepaling van de California bearing ratio, immediate bearing index en de lineaire zwelling 06/2012  
NBN EN 13286-48:2005 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 48 : beproevingsmethode voor de bepaling van de verpulveringsgraad 11/2005  
NBN EN 13286-49:2004 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 49: Versnelde zwelproef voor grond behandeld met kalk en/of hydraulische bindmiddelen 06/2004  
NBN EN 13286-4:2003 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 4, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : trilhamer 05/2003  
NBN EN 13286-50:2005 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 50: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door verdichting met proctorapparatuur of triltafel 01/2005  
NBN EN 13286-51:2005 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 51: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulische gebonden mengsels door verdichting met een trilhamer 01/2005  
NBN EN 13286-52:2005 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 52: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door vibro-compressie 02/2005  
NBN EN 13286-53:2005 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 53: Methode voor het maken van cylindrische proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door axiale samendrukking 01/2005  
NBN EN 13286-5:2003 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 5, laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het vochtgehalte : triltafel 05/2003  
NBN EN 13286-7:2004 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels. Deel 7, triaxiaalproef met cyclische belasting voor ongebonden mengsels 04/2004  
NBN EN 13863-1:2004 Betonverhardingen. Deel 1, beproevingsmethode voor de bepaling van de laagdikte van een betonverharding door middel van waterpassing 03/2004  
NBN EN 13863-2:2003 Betonverhardingen - Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van de binding tussen twee lagen 02/2004  
NBN EN 13863-3:2005 Betonverhardingen. Deel 3, beproevingsmethoden voor de bepaling van de dikte van een betonverharding met een geboord monster 02/2005  
NBN EN 13863-4:2012 Betonverhardingen - Deel 4: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de weerstand tegen slijtage door spijkerbanden 06/2012  
NBN EN 13877-1:2013 Betonverhardingen : deel 1 : materialen 06/2013  
NBN EN 13877-2:2013 Betonverhardingen : deel 2 : functionele eisen 06/2013  
NBN EN 13877-3:2005 Betonverhardingen : deel 3 : specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen 01/2005 1/09/2006
NBN EN 13880-10:2003 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 10: Beproevingsmethode voor het bepalen van de adhesie en cohesie na voortdurend uitrekken en indrukken 09/2003  
NBN EN 13880-11:2003 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 11: Beproevingsmethode voor de vervaardiging van proefblokken van asfalt voor de functioneringsproef en voor de bepaling van compatibiliteit met asfaltverhardingen 07/2003  
NBN EN 13880-12:2003 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 12: Beproevingsmethode voor de fabricage van betonblokken voor de rekhechtproef (recept) 09/2003  
NBN EN 13880-13:2003 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 13: Beproevingsmethode voor de bepaling van de discontinue rek (kleefproef) 09/2003  
NBN EN 13880-1:2003 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 1:Beproevingsmethode voor de bepaling van de dichtheid bij 25°C 09/2003  
NBN EN 13880-2:2003 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van de conuspenetratie bij 25 °C 06/2004  
NBN EN 13880-3:2003 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de kogelpenetratie en terugvering 07/2003  
NBN EN 13880-4:2003 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 4: Beproevingsmethode voor de bepaling van warmteweerstand - Verandering van de penetratie-index 07/2003  
NBN EN 13880-5:2004 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 5: Beproevingsmethode voor de bepaling van de vloeiweerstand 08/2004  
NBN EN 13880-6:2004 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 6: Methode voor de bereiding van proefmonsters 05/2004  
NBN EN 13880-7:2003 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 7: Functioneringsproef voor voegafdichtingsmaterialen 09/2003  
NBN EN 13880-8:2003 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 8: Beproevingsmethode voor de bepaling van de gewichtsverandering van brandstofbestendige voegafdichtingsmaterialen na onderdompeling in brandstof 09/2003  
NBN EN 13880-9:2003 Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Beproevingsmethoden - Deel 9: Bepaling van de compatibiliteit met asfaltverhardingen 07/2003  
NBN EN 14187-1:2003 Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 1: Beproevingsmethode voor het bepalen van de verhardingsgraad 08/2003  
NBN EN 14187-2:2017 Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van de plakvrije tijd 04/2017  
NBN EN 14187-3:2017 Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: Bepaling van de zelfnivellerende eigenschappen 04/2017  
NBN EN 14187-4:2017 Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 4: Beproevingsmethode voor het bepalen van de massa- en volumeverandering na onderdompeling in een proefbrandstof 04/2017  
NBN EN 14187-5:2003 Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 5: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de weerstand tegen hydrolyse 08/2003  
NBN EN 14187-6:2017 Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 6: Beproevingsmethode voor de bepaling van adhesie/cohesieeigenschappen na onderdompeling in chemische vloeistoffen 04/2017  
NBN EN 14187-7:2003 Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 7: Beproevingsmethode voor de bepaling van de vlambestendigheid 09/2003  
NBN EN 14187-8:2017 Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 8: Beproevingsmethode voor de bepaling van kunstmatige verwering door UV-straling 04/2017  
NBN EN 14187-9:2006 Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Beproevingsmethoden - Deel 9 : Functioneringsproef voor voegafdichtingsmaterialen 06/2006  
NBN EN 14188-1:2004 Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialen 10/2004 1/01/2007
NBN EN 14188-2:2005 Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen 01/2005 1/01/2007
NBN EN 14188-3:2006 Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 3 : Specificaties voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen 01/2006 1/11/2007
NBN EN 14188-4:2009 Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 4: Specificaties voor primers voor gebruik met voegafdichtingsmaterialen 10/2009  
NBN EN 14227-15 Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 15: Hydraulisch gestabiliseerde bodems 11/2015  
NBN EN 14227-1:2013 Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 1: Met cement gebonden mengsels van korrelvormige materialen 07/2013  
NBN EN 14227-2:2013 Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 2: Met slak gebonden mengsels 07/2013  
NBN EN 14227-3:2013 Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 3: Met vliegas gebonden mengsels van korrelvormige materialen 07/2013  
NBN EN 14227-4:2013 Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 4: Vliegas voor hydraulisch gebonden mengsels 07/2013  
NBN EN 14227-5:2013 Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 5 : Met hydraulische wegbindmiddelen gebonden mengsels van korrelvormige materialen 07/2013  
NBN EN 14840:2006 Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - beproevingsmethoden voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen 01/2006  
NBN EN 15466-1:2009 Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 1: Bepaling van de homogeniteit 10/2009  
NBN EN 15466-2:2009 Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Bepaling van de alkalibestandheid 10/2009  
NBN EN 15466-3:2009 Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: Bepaling van het gehalte aan vaste stoffen en het verdampingsgedrag van vluchtige stoffen 10/2009  
NBN EN ISO 11819-1:2001 Akoestiek - Meting van de invloed van het wegoppervlak op verkeerslawaai - Deel 1 : Statische meting van passagegeluid (ISO 11819-1:1997) 10/2001  
NBN EN ISO 11819-2:2017 Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The close-proximity method (ISO 11819-2:2017) 05/2017  
NBN EN ISO 13473-1:2004 Karakterisering van de textuur van bestratingen met oppervlakprofielen - Deel 1: Bepaling van de gemiddelde profieldiepte (ISO 13473-1:1997) 06/2004  
NBN EN ISO 13473-5:2010 Karakterisering van de textuur van bestratingen met oppervlakprofielen - Deel 5: Bepaling van de megatextuur (ISO 13473-5:2009)    

Werkprogramma

CEN/TS 12697-51:2017

Bituminous mixtures - Test methods - Part 51: Surface shear strength test

CEN/TS 12697-52:2017

Bituminous mixtures - Test methods - Part 52: Conditioning to address oxidative ageing

EN 12697-2:2015/prA1

Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution

EN 12697-3:2013/prA1

Bituminous mixtures - Test methods - Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator

EN 13285:2017

Unbound mixtures - Specifications

EN 14188-2:2017

Joint fillers and sealants - Part 2: Specifications for cold applied sealants

FprCEN/TS 12697-50

Bituminous mixtures - Test methods - Part 50: Resistance to scuffing

FprEN 12274-1

Slurry surfacing - Test methods - Part 1: Sampling of slurry surfacing mixture

FprEN 12274-2

Slurry surfacing - Test methods - Part 2: Determination of residual binder content including preparation of samples

FprEN 12274-3

Slurry surfacing - Test methods - Part 3: Consistency

FprEN 12274-4

Slurry surfacing - Test methods - Part 4: Determination of cohesion of the mix

FprEN 12274-5

Slurry surfacing - Test method - Part 5: Determination of the minimum binder content and wearing resistance

FprEN 12274-6

Slurry surfacing - Test methods - Part 6: Rate of application

FprEN 12697-10

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 10: Compactability

FprEN 12697-13

Bituminous mixtures - Test methods - Part 13: Temperature measurement

FprEN 12697-23

Bituminous mixtures - Test methods - Part 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens

prEN 12697-12

Bituminous mixtures - Test methods - Part 12: Determination of the water sensitivity

prEN 12697-24

Bituminous mixtures - Test methods - Part 24: Resistance to fatigue

prEN 12697-26

Bituminous mixtures - Test methods - Part 26: Stiffness

prEN 12697-30

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30: Specimen preparation by impact compactor

prEN 12697-33

Bituminous mixtures - Test methods - Part 33: Specimen prepared by roller compactor

prEN 12697-44

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 44: Crack propagation by semi-circular bending test

prEN 12697-5

Bituminous mixtures - Test methods - Part 5: Determination of the maximum density

prEN 12697-8

Bituminous mixtures - Test methods - Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens

prEN 13036-5

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5: Determination of longitudinal unevenness indices

prEN 13880-10

Hot applied joint sealants - Part 10: Test method for the determination of adhesion and cohesion following continuous extension and compression

prEN 13880-13

Hot applied joint sealants - Part 13: Test method for the determination of the discontinuous extension (adherence test)

prEN 13880-6

Hot applied joint sealants - Part 6: Method for the preperation of samples for testing

prEN 13880-7

Hot applied joint sealants - Part 7: Function testing of joint sealants

prEN 13880-8

Hot applied joint sealants - Part 8: Test method for the determination of the change in weight of fuel resistance joint sealants after fuel immersion

prEN 14187-5

Cold applied joint sealants - Test methods - Part 5: Determination of the resistance to hydrolysis

prEN 14187-7

Cold applied joint sealants - Test methods - Part 7: Determination of the resistance to flame

prEN 14187-9

Cold applied joint sealants - Test methods - Part 9: Function testing of joint sealants

prEN ISO 13473-1 rev

Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 1: Determination of Mean Profile Depth