Weguitrusting

CEN/TC226

CEN/TC226 is belast met de ontwikkeling van specificaties i.v.m. veiligheid, verkeersmanagement en andere weguitrusting voor de volgende domeinen:

 

  • afschermende constructies;
  • wegmarkeringen (inc. wegdekreflectoren)
  • vertikale signalisatie
  • verkeerslichten
  • openbare verlichting
  • andere producten zoals anti-verblindingsschermen en geluidsschermen

Het secretariaat van TC226 berust bij AFNOR

Werkgroepen en Belgische deelnemers

TC/WG

Titel/Titre

Belgische vertegenwoordiger

Représentant belge

CEN/TC 226

Road Equipment

M. G. Michaux (SPW)

Dhr. K. Redant (OCW)

Dhr. E. De Bisschop (AWV-EVT)

CEN/TC 226/WG 1

Crash barriers, safety fences, guard rails and bridge parapets

M. M. Pittofrati (GDTech)

Dhr. L. Rens (Febelcem)

Dhr. K. Vandenhoeke (COPRO)

Mevr. C. Cofano (CRM Group)

Dhr. A. Rouffaert (--)

Dhr. P. Merlevede (AWV-EVT)

Dhr. C. Vanginderachter (AWV-EBS)

Dhr. S. De Craecker (Nissen)

CEN/TC 226/WG 2

Horizontal road signs

Dhr. L. Goubert (OCW)

Dhr. Rik Nuyttens (3M)

M. G. Michaux (SPW)

M. S. Dujardin (Sovitec)

Mevr. S. De Vlieger (AWV-EVT)

CEN/TC 226/WG 3

Vertical signs

M. G. Michaux (SPW)

Mevr. S. De Vlieger (AWV-EVT)

Dhr. Rik Nuyttens (3M)

CEN/TC 226/WG 4

Traffic Control

Dhr. S. De Craecker (Nissen)

Dhr. T. Nackaerts (AWV-EVT)

CEN/TC 226/WG 5

Street lighting

IBE/BIV

CEN/TC 226/WG 6

Noise reducing devices

M. JP Clairbois (A-Tech)

Mevr. A.M. Dalle (Deceuninck)

Dhr. F. Albrechts (Covestro)

Dhr. N. Van Riet (Van Eycken)

CEN/TC 226/WG 9

Clockwork parking meters and automatic car park ticket dispensers

 

CEN/TC 226/WG 10

Break-away safety

Mevr. C. Willems (Safety-Products)

Dhr. K. Redant (OCW)

M. M. Mancini (GDTech)

CEN/TC 226/WG 11

Vertical signs - Variable message signs

M. Michel Niezen (Niezen)

Mevr. C. Van Laere (KULeuven)

K. Rombaut (AWV-EVT)

CEN/TC226/AHG ADAS

 

Dhr. R. Nuyttens (3M)

Dhr. K. Rombaut (AWV-EVT)

M. G. Michaux (SPW)

Gepubliceerde normen

nummer titel publicatie DoW
CEN/TR 16303-1:2012 Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting 01/2012  
CEN/TR 16303-2:2012 Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification 01/2012  
CEN/TR 16303-3:2012 Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item Modelling and Verification 01/2012  
CEN/TR 16303-4:2012 Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 4: Validation Procedures 01/2012  
CEN/TR 16949:2016 Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets 07/2016  
CEN/TS 1317-8:2012 Road restraint systems. Part 8, motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collision with safety barriers 04/2012  
NBN EN 12352:2006 Verkeersregelinstallaties - Waarschuwings- en veiligheidslichten 07/2006 1/02/2008
NBN EN 12368 Verkeersregelinstallaties - Verkeerslichten 08/2015  
NBN EN 12414:1999 Apparatuur voor de parkeercontrole van wegvoertuigen - Parkeerkaartautomaten - Technische en functionele eisen 11/1999  
NBN EN 12675:2000 Verkeersregelapparaten - Functionele veiligheidseisen 12/2000  
NBN EN 12676-1:2000 Anti-verblindsingssystemen voor wegen - Deel 1: Eisen en eigenschappen 05/2000 1/02/2006
NBN EN 12676-1:2000/A1:2003 Anti-verblindingsschermen voor wegen - Deel 1 : Eisen en eigenschappen 06/2003 1/02/2006
NBN EN 12676-2:2000 Anti-verblindingssystemen voor wegen - Deel 2: Beproevingsmethoden 05/2000  
NBN EN 12767:2008 Passieve veiligheid van draagconstructies voor weguitrusting - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden 01/2008  
NBN EN 12802:2011 Wegmarkeringsmaterialen - Laboratoriummethoden voor identificatie 07/2011  
NBN EN 12899-1:2008 Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 1: vaste verkeersborden 01/2008 1/01/2013
NBN EN 12899-2:2008 Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 2: Verkeerszuilen met binnenverlichting (TTB) 01/2008 1/01/2013
NBN EN 12899-3:2008 Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 3: Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren 01/2008 1/01/2013
NBN EN 12899-4:2008 Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 4: Productiecontrole in de fabriek 01/2008  
NBN EN 12899-5:2008 Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 5: Initieel typeonderzoek 01/2008  
NBN EN 12966:2015 Verticale verkeerstekens: variabele verkeersborden 02/2015  
NBN EN 1317-1:2010 Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en algemene criteria voor beproevingsmethoden 08/2010  
NBN EN 1317-2:2010 Afschermende constructies voor wegen - Deel 2: Prestatieklassen, botsproef-beoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails 08/2010  
NBN EN 1317-3:2010 Afschermende constructies voor wegen. Deel 3, prestatieklassen, beoordelingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers 09/2010  
NBN EN 1317-5:2007+A2:2012 Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen (+AC:2012) 05/2012 1/01/2011
NBN EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen (+AC:2012)    
NBN EN 13197+A1:2014 Wegmarkeringsmaterialen : beproeving op de slijtagesimulator 05/2014  
NBN EN 13212:2011 Wegmarkeringsmaterialen - Eisen te stellen aan de productiecontrole 07/2011  
NBN EN 13422:2004+A1:2009 Verticale verkeerstekens - Draagbare vervormbare waarschuwingsapparatuur en verkeersstrepen - Draagbare verkeerstekens - Kegels en cilinders 06/2009  
NBN EN 13459:2011 Wegmarkeringsmaterialen - Monsterneming uit opslag en beproeving 07/2011  
NBN EN 1423:2012 Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide (+AC:2013) 03/2012  
NBN EN 1423:2012/AC:2013 Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide (+AC:2013)    
NBN EN 1424:1997 Wegmarkeringsmaterialen - Voorgemengde glasparels 10/1997  
NBN EN 1424:1997/A1:2003 Wegmarkeringsmateriaal - Voorgemengde glasparels 04/2003  
NBN EN 1436:2007+A1:2008 Wegmarkeringsmaterialen - Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker 11/2008  
NBN EN 14388:2015 Verkeerslawaaibeperkende constructies - Specificaties 10/2015 1/05/2007
NBN EN 14389-1:2015 Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures voor de beoordeling van de prestatie op de lange termijn - Deel 1: Akoestische kenmerken 06/2015  
NBN EN 14389-2:2015 Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures voor de beoordeling van de prestatie op lange termijn - Deel 2: Niet-akoestische kenmerken 06/2015  
NBN EN 1463-1:2009 Wegmarkeringsmaterialen : retroreflecterende wegdekreflectoren. Deel 1, initiële prestatie-eisen 06/2009 1/01/2011
NBN EN 1463-2:2000 Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende wegdekreflectoren - Deel 2: Praktijkbeproeving 05/2000  
NBN EN 1790:2013 Materialen voor wegmarkering - Voorgevormde wegmarkeringen 12/2013  
NBN EN 1793-1:2017 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption under diffuse sound field condition 04/2017  
NBN EN 1793-2:2013 Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 2: Intrinsieke kenmerken van de luchtgeluidisolatie onder diffuus veld condities 01/2013  
NBN EN 1793-3:1997 Geluidbeperkende constructies langs wegen: Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 3: Standaard geluidspectrum voor wegverkeer 12/1997  
NBN EN 1793-4:2015 Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 4: Intrinsieke karakteristieken - In situ waarden van de geluiddiffractie 04/2015  
NBN EN 1793-5:2016 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values of sound reflection under direct sound field conditions 04/2016  
NBN EN 1793-6:2013 Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 6: Intrinsieke eigenschappen - In-situ waarden van luchtgeluidisolatie onder directe geluidsveldcondities 01/2013  
NBN EN 1794-1:2011 Verkeersgeluidbeperkende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - Deel 1: Mechanische prestaties en stabiliteitseisen 02/2011  
NBN EN 1794-2:2011 Verkeersgeluidbeperkende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - Deel 2: Algemene veiligheids- en milieu-eisen 02/2011  
NBN EN 1794-6:2016 Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 3: Reaction to fire - Burning behaviour of noise reducing devices and classification 08/2016  
NBN EN 1824:2011 Materialen voor wegmarkeringen - Beproevingen op de weg 07/2011  
NBN EN 1871:2000 Wegmarkeringsmaterialen - Fysische eigenschappen 05/2000  
NBN ENV 1317-4:2002 Afschermende constructies voor wegen - Deel 4: Prestatieklassen, aanvaardingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor begin- en eindconstructies en overgangsconstructies van geleiderail 02/2002  

Werkprogramma

FprCEN/TR 16958 Road marking materials - Conditions for removing/masking road markings
FprCEN/TS 16786 Road restraint systems - Truck Mounted Attenuators - Performance classes, impact test acceptance criteria and test performance
FprEN 12352 Traffic control equipment - Warning and safety light devices
FprEN 12675 Traffic signal controllers - Functional safety requirements
FprEN 1436 Road marking materials - Road marking performance for road users and test methods
FprEN 1794-1 Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical performance and stability requirements
prEN 12767 rev Passive safety of support structures for road equipment - Requirements, classification and test methods
prEN 14388 rev Road traffic noise reducing devices - Specifications
prEN 1463-3 Road marking materials - Part 3: Active road studs
prEN 1793-2 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions
prEN 1793-6 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions
WI00226215 Road traffic noise reducing devices - Procedures for sustainability assessments
WI00226230 Road restraint systems - Validation and verification process for the use of virtual testing in crash testing against vehicle restraint system