CEN/TS 16786 voor mobiele botsabsorbeerders

Mobiele botsabsorbeerders worden op een dragend voertuig bevestigd en inge-zet bij mobiele en stationaire wegwerk-zaamheden van beperkte duur. Ze heb-ben als doel de arbeiders die vóór de absorbeerder aan het werk zijn, te be-schermen tegen voertuigen die onbe-doeld op de bouwplaats inrijden. Het energieabsorberende vermogen van de absorbeerder beperkt ook de gevolgen van de inslag voor de inzittenden in het aanrijdende voertuig ...