Normen-antenne

Met steun van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, middenstand en energie organiseert het OCW een Normen-antenne (NAN). Dit steunpunt heeft als hoofddoel de betrokken kmo’s en andere stakeholders te informeren over en bewust te maken van de ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en waar nodig bijkomende ondersteuning te bieden bij de effectieve implementatie van de nieuwe (en dikwijls verplicht toe te passen) normen.

De normen-antenne van het OCW richt zich vooral tot de domeinen die relevant zijn voor de wegenbouw: nl. weguitrusting en materialen voor de wegenbouw.

Voor andere domeinen worden door collega-instellingen van het OCW specifieke normen-antennes georganiseerd. De volledige lijst van al deze initiatieven kan u hier consulteren.