Tag: cpr

News

Following the publication of the July 2016 implementation report, the Communication Clean Energy for all Europeans announced a possible revision of the Construction Products Regulation in November 2016.

The aim is to assess how much growth and jobs in the construction sector could be increased by improving the functioning of the Internal Market for construction products, including for SMEs.

Article

Voor producten die vallen binnen het toepassingsgebied van één van de normen uit onderstaande lijst, is CE-markering verplicht sinds de Date of Withdrawal (laatste kolom). In sommige gevallen werden er na de publicatie van de eerste versie van de norm, nog nieuwe versies gepubliceerd. De vermelde datum is echter deze dat CE-markering voor het eerst verplicht werd (op basis van een eerdere versie).

Article

Meer dan twintig jaar na de publicatie van de eerste bouwproductenrichtlijn (BPR) 89/106/EEG is op 4 april 2011 de nieuwe bouwproductenverorde­ning 305/20111 in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 88/5) verschenen ...